MENU

W 2016 roku wydamy więcej na bezpieczeństwo IT

13 stycznia 2016CSO, Polecane tematy

W niemal co drugiej (44 proc.) firmie na 2016 rok zapowiadany jest wzrost nakładów na bezpieczeństwo IT. W większości firm wyższe budżety będą dostępne już w pierwszym kwartale br. Co dziesiąta firma planuje istotne zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo. Tylko w 4 proc. firm dostępne na ten cel środki będą niższe niż przed rokiem.

security (2)

Przeprowadzone na grupie 1,5 tys. respondentów badanie firmy 451 Research pokazuje, że światowe firmy są świadome rosnących potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowisk IT. Autorzy badania podkreślają jednak, że zapowiadane na 2016 rok wzrosty nakładów na ochronę firmowej infrastruktury informatycznej są w dużej mierze efektem rosnących kosztów ludzkich. Kompetencje związane z bezpieczeństwem IT stają się tym cenniejsze, że – według prognoz – rozpoczynający się rok przyniesie też nasilenie precyzyjnie kierowanych zagrożeń. Z analiz firmy 451 Research wynika jednak, że nadwyżka środków, które mogą zostać przeznaczone na zabezpieczenie infrastruktury w wielu firmach będzie przynajmniej częściowo przeznaczona na inwestycje w nowoczesne rozwiązania wspierające ochronę środowisk IT.

Zapowiadane na 2016 rok wzrosty nakładów na ochronę firmowej infrastruktury informatycznej są w dużej mierze efektem rosnących kosztów ludzkich.

Wyniki badania pozwalają też sądzić, że poza inwestycjami w nowoczesne technologie bezpieczeństwa w 2016 roku dość powszechne będą także projekty zakładające rozszerzenie stopnia wykorzystania już posiadanych rozwiązań. Wśród deklarowanych przez respondentów priorytetów w zakresie takich prac znalazły się m.in. rozwiązania klasy DLP, SIEM, czy narzędzia wspierające zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego pokazują też, że w wielu organizacjach problematyczne okazuje się osiągnięcie pełni korzyści oczekiwanych m.in. po platformach SIEM (Security Information and Event Management). Najbardziej powszechną barierą okazują się tu braki kompetencyjne i kadrowe. Na aspekty ten wskazują odpowiednio: 44 proc. i 27,8 proc. uczestników badania 451 Research. Jako istotne czynniki wpływające na realizację nowych projektów w obszarze bezpieczeństwa wymieniano zaś m.in. ocenę ryzyka biznesowego (25 proc. projektów) oraz konieczność zapewnienia zgodności z przepisami (23 proc.).

Jako istotne czynniki wpływające na realizację nowych projektów w obszarze bezpieczeństwa wymieniano zaś m.in. ocenę ryzyka biznesowego (25 proc. projektów) oraz konieczność zapewnienia zgodności z przepisami (23 proc.).

Daniel Kennedy, dyrektor ds. badań w firmie 451 Research podkreśla jednak, że – pomimo stwierdzenia niskiej skuteczności niektórych, wykorzystywanych dotąd rozwiązań bezpieczeństwa w kontekście ochrony przed powszechnymi dziś zagrożeniami – tylko nieliczne firmy decydują się na ich włączenie, niezależnie od rachunku kosztów. Jego zdaniem, w 2016 roku widoczny będzie też wzrost zainteresowania nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, które pozwolą zabezpieczyć heterogeniczne środowiska coraz częściej oparte na wirtualizacji i modelu chmury obliczeniowej.

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »