MENU

I Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych w Płocku

2 października 2017


Szczegóły wydarzenia


Forum jest miejscem prezentacji najnowszych rozwiązań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). To również okazja do wymiany doświadczeń między przedstawicielami branży a osobami odpowiedzialnymi za obszar efektywności energetycznej w Polsce i na terenie Mazowsza. Organizatorem Forum jest firma S4E.

Na spotkanie organizatorzy zapraszają specjalistów i inwestorów skupionych wokół tematyki energii odnawialnych. Celem Forum jest pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej oraz przybliżenie najnowszych technik zarządzania energią i obniżania jej kosztów. Podczas forum będzie można zapoznać się najnowszymi z dostępnymi na rynku technologiami, a także nowatorskimi systemami do zarządzania i kontroli efektywności energetycznej.

Podczas Forum omówione zostaną tematy związane z możliwością pozyskania dofinansowania dla OZE w latach 2017-2018. Uczestnicy będą mieli też okazję poznać produkty klastrowe dla samorządów, zasady pozyskiwania finansowania oraz jego efektywnego wykorzystania. Prezentacje dotyczyć będą także modeli formalno-prawnych realizacji projektów energetycznych w samorządach. Uczestnicy będą mieli okazję także zapoznać się z: wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią SEPIN w oparciu o sieć LoRaWAN; zagadnieniami efektywności energetycznej w codziennej eksploatacji obiektu oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Prezentacje obejmą także tematykę modernizacji oświetlenia jako istotnego elementu efektywności energetycznej oraz kompensacji mocy biernej jako elementu efektywności energetycznej.

I Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych jest objęta honorowym patronatem Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Więcej na stronie http://mfeo.pl

Podobne tematy:

Comments are closed.