Pobierz bezpłatnie

Raport o zarządzaniu operacjami i poprawie bezpieczeństwa w chmurze hybrydowej

  • Kluczowe korzyści biznesowe związane z wykorzystaniem chmury publicznej do backupu i odtworzenia środowisk IT po awarii, w tym jako ośrodka DisasterRecovery.
  • 5 powodów dla których warto zdecydować się na cloud computing.
  • Opis wdrożenia Microsoft Azure w kancelarii prawnej Magnusson.
  • Gotowe scenariusze wykorzystania Microsoft Azure do rozwiązania konkretnych problemów.
  • 4 sposoby na integrację firmowej infrastruktury IT z chmurą.

Wypełnij formularz i pobierz raport

Dzielimy się Twoimi danymi osobowymi za Twoją zgodą lub w razie potrzeby, aby dokończyć transakcję lub usługę którą zamówiłeś. Współdzielimy również dane z kontrolowanymi przez Microsoft podmiotami zależnymi, filiami firmy Microsoft, z dostawcami działającymi w naszym imieniu; gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na procedury prawne; w celu ochrony naszych klientów; w celu ochrony życia; w celu utrzymania bezpieczeństwa naszych usług oraz w celu ochrony praw własności Microsoft. Microsoft jest zobowiązany do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Używamy różnych technologii i procedur bezpieczeństwa pomocnych w ochronie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Twoje dane osobowe nigdy nie są udostępniane na zewnątrz firmy bez Twojego zezwolenia poza okolicznościami opisanymi powyżej. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat procedur ochrony prywatności firmy Microsoft, zobacz https://aka.ms/privacy. Jeśli uważasz, że firma Microsoft nie przestrzega powyższego oświadczenia prosimy o kontakt z nami https://aka.ms/privacyresponse. Odpowiemy na pytania w ciągu 30 dni. Zwiń