MENU

Badanie: Co przekszadza w implementacji DevOps?

8 grudnia 2014CIO, Polecane tematy

Metodyka DevOps kusi potencjalnymi efektami biznesowymi i operacyjnymi, jednak największym problemem z faktycznym wykorzystaniem tego podejścia do rozwoju oprogramowania okazują się nie ograniczenia technologii, co kwestie organizacyjno-kulturowe.

wooden_keys1

Metodyka DevOps ma stanowić odpowiedź na powszechną dziś presję na skrócenie czasu realizacji projektów IT, podniesienia ich jakości, a także usprawnienia procesu ciągłego doskonalenia rozwiązań aplikacyjnych. „Na przestrzeni ostatnich 15 lat rosnąca popularność chmury obliczeniowej spowodowała wzrost popytu na specjalistów ds. rozwoju oprogramowania oraz ekspertów biznesowych. Obie te grupy muszą dziś wspólnie zarządzać ciągłym strumieniem zmian” – czytamy w podsumowaniu badania. Zdaniem analityków zdolność do sprawnego wprowadzania zmian w oprogramowaniu bezpośrednio przekłada się dziś na jakość aplikacji oraz szybkość ich wprowadzania na rynek.

Badanie przeprowadzone przez firmę Saugatuck Research na zlecenie Microsoft pokazuje, że największym utrudnieniem dla skutecznego wdrożenia metodyki DevOps pozostają najczęściej różnice kulturowe pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za tworzenie oprogramowania, a komórkami realizującymi podstawowe funkcje biznesowe organizacji.
Z analiz wynika, że o ile niemal trzy czwarte (71%) działów IT wykorzystuje szeroko rozumianą automatyzację obsługi zasobów, zaś ponad połowa (54%) przeprowadziła wstępne testy implementacji DevOps na potrzeby mniejszych projektów. Jednocześnie tylko co trzecia (37%) organizacja dysponuje formalną strategią wdrożenia DevOps. W badaniu zleconym przez Microsoft wzięło udział ponad 300 przedstawicieli zespołów developerskich i działów biznesowych. Ponad połowa (52%) respondentów stwierdziła, że zmiana istniejących w organizacji nawyków kulturowych okazała się największą barierą na drodze do sformalizowania praktyk DevOps. Co trzeci ankietowany (37%) przyznaje, że brak mu doświadczenia lub zrozumienia takich praktyk. Rzadziej wymieniane są są ograniczenia związane z narzędziami IT – przykładowo, jako utrudnienie we wdrożeniu DevOps 25% ankietowanych wskazało problemy wynikające z mocnego zróżnicowania wykorzystywanego środowiska IT. Mniej, bo 23% ankietowanych za barierę uznało trudności w wyborze projektu, od którego implementacja DevOps ma się rozpocząć. Taki sam odsetek badanych przyznaje, że nie dysponuje wystarczająco jasnymi informacjami na temat celów biznesowych organizacji.

Zmiana istniejących w organizacji nawyków kulturowych okazała się największą barierą na drodze do sformalizowania praktyk DevOps

Co ciekawe, badania Saugatuck Research pokazują, że większe organizacje są bardziej skłonne do zmiany wypracowanych latami nawyków i uwarunkowań kulturowych aniżeli mniejsze firmy. Większe przedsiębiorstwa wykazują też tendencję do rozpoczynania implementacji założeń DevOps w odniesieniu do bardziej rozbudowanych projektów, co przekłada się na wzmocnienie długofalowych skutków tej metodyki w całej organizacji. Zdaniem ekspertów dysproporcja ta wynika głównie z większej dojrzałości organizacyjnej oraz świadomości rangi potencjalnych korzyści. Wśród oczekiwanych od metodyki DevOps korzyści najczęściej wskazywane są: możliwość zacieśnienia współpracy działów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania i pozostałych pionów biznesowych; uporządkowanie relacji w obszarze IT oraz zwiększenie zwinności organizacji. W praktyce, w większości organizacji ich osiągnięcie jednak okazuje się wyjątkowo trudne.

Analitycy podkreślają, że efektywne wdrożenie DevOps może okazać się prostsze do przeprowadzenia w firmach korzystających z homogenicznych środowisk IT

Zdaniem ekspertów w przezwyciężeniu potencjalnych problemów kulturowych pomocne mogą okazać się nowoczesne rozwiązania wspierające pracę zespołową. Analitycy zalecają pozostawienie użytkownikom wyboru z jakiego rodzaju narzędzi będą korzystać, a następnie zintegrowanie rozwiązań wybranych przez różne grupy pracowników. Analitycy podkreślają również, że efektywne wdrożenie DevOps może okazać się prostsze do przeprowadzenia w firmach korzystających z homogenicznych środowisk IT, a po metodykę tą mogą z powodzeniem sięgnąć także organizacje na dużą skalę korzystające z rozwiązań korporacyjnych linii Windows.

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »