MENU

Executive ViewPoint

Rzeczywistość wirtualna: nowe obszary zastosowań w biznesie
EVP

18 maja 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, Biznes, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint O możliwościach wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w biznesie, wyzwaniach stojących na drodze do ich upowszechnienia, potrzebach wydajnościowych platform Virtual/Augmented Reality, planach dotyczących rozwoju technologii na potrzeby tego typu zastosowań, a także o roli Intela w rozwoju środowiska VR mówi...

Przeczytaj cały artykuł

Dajemy narzędzie pozwalające na elastyczne przenoszenie danych
EVP

5 kwietnia 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, CIO, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint Z Maciejem Bocianem, Country Leaderem NetApp w Polsce, rozmawiamy o koncepcji Data Fabric, która uniezależnia firmy od miejsca przechowywania danych, a co ważniejsze, pozwala na dowolne przenoszenie zgromadzonych informacji z własnych...

Analityka powinna być jak najbliżej źródła danych
EVP

29 marca 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, CIO, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint O zmianach na rynku technologii analitycznych, roli inżynierów danych, barierach stojących na drodze ku szerokiej operacjonalizacji analityki biznesowej, a także źródłach przewagi SAS i nowej architekturze rozwiązań analitycznych...

Rozwój technologii i sposobów finansowania musi iść ściśle w parze
EVP

8 marca 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, Biznes, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (1)

Executive ViewPoint Aby przeprowadzić projekt w technologii zwinnej, model finansowania także musi być elastyczny. Oferowane wspólnie przez HPE i EIP modele finansowania Flexible Capacity Services, Pay-us-You-Grow i Pay-us-You-Use to odpowiedź na takie...

Bezpieczna i zarezerwowana dla konkretnego klienta infrastruktura
EVP

8 lutego 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, CIO, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint O polskich realiach wykorzystania modelu chmury, wiodących obszarach zastosowania tego typu usług przetwarzania danych, detalach technicznych najnowocześniejszego – w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – centrum danych, a także...

HPE Synergy łączy świat tradycyjnego IT z potrzebami dynamicznego biznesu
EVP

13 stycznia 2017 • CIO, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint Z Pawłem Wójcikiem, Servers Category Manager w polskim oddziale Hewlett Packard Enterprise rozmawiamy o wymaganiach biznesowych względem infrastruktury IT, szczegółach koncepcji architektury komponowalnej, a także możliwościach i...

Udostępniamy rozwiązania dostępne dotąd jedynie amerykańskim instytucjom rządowym i organizacjom bezpieczeństwa
EVP

11 stycznia 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, CSO, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint O zmianie charakteru zagrożeń, z jakimi muszą mierzyć się dziś organizacje biznesowe, potrzebie innowacyjnego podejścia do ochrony, wdrażania procesów, procedur i nowoczesnych technologii, a także zmianach wizerunkowych i...

Na naszych oczach dokonuje się demokratyzacja dostępu do analityki
EVP

4 stycznia 2017 • Artykuł z magazynu ITwiz, Biznes, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint Z Iwoną Szylar-Grząka, odpowiadającą za sektor Telekomunikacji, Mediów i Energetyki w SAS Institute Polska, rozmawiamy o nowym nurcie w analityce – eksploracji danych, w celu poszukiwania nieznanych zjawisk; demokratyzacji...

Office 365: nieporównywalnie większe możliwości dzięki chmurze
EVP

21 grudnia 2016 • Artykuł z magazynu ITwiz, CIO, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint O ułatwieniach związanych z modelem chmury obliczeniowej, połączeniu aplikacji lokalnych i chmurowych w ramach Office 365, a także unikalnych możliwościach tego pakietu i kompetencjach specjalistów firmy mówi Konrad Nieboj,...

Najlepszy moment, aby sięgnąć po ERP z chmury
EVP

21 grudnia 2016 • Artykuł z magazynu ITwiz, Biznes, Executive ViewPoint, Polecane tematyComments (0)

Executive ViewPoint O specyfice wdrożeń systemów klasy ERP w modelu chmury obliczeniowej, korzyściach związanych z wyborem modelu cloud computing na potrzeby uruchomienia oprogramowania tego typu, różnicach względem projektów realizowanych lokalnie,...