MENU

Integracja szansą na wyższe bezpieczeństwo

10 czerwca 2016CSO

Badania Intel Security potwierdzają, że zapewnienie wieloaspektowej współpracy w obrębie organizacji oraz integracji narzędzi wspierających ochronę środowisk informatycznych przekładają się na istotne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa IT. Tymczasem w większości firm głównym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa systemów IT są inwestycje w kolejne, coraz to nowsze rozwiązania ochronne. Problemem jest też ręczne przetwarzanie danych związanych z wykrywanymi incydentami.

security

Z analiz wynika, że statystycznie w firmach wykorzystywane są średnio cztery rozwiązania do zrządzania incydentami bezpieczeństwa. Jednak co piąty uczestnik badania Intel Security twierdzi, że w jego organizacji używa się nawet 20 takich narzędzi. „Zauważyliśmy, że aspekt współpracy w firmach jest często pomijany, a osoby decyzyjne skupiają się na nowych narzędziach do wykrywania zagrożeń i zapobiegania incydentom, mimo że skuteczność zabezpieczeń można poprawić poprzez udoskonalenie współpracy i automatyzację między różnymi obszarami w obrębie organizacji” – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager w Intel Security Poland.

Opracowany przez ekspertów Intel Security raport zatytułowany „Optymalizacja bezpieczeństwa poprzez współpracę” pokazuje także, że inwestycje w coraz to nowsze rozwiązania wspierające wykrywanie zagrożeń są postrzegane jako główny sposób na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów IT. Takiego zdania jest aż 40 proc. ankietowanych szefów ds. IT. Co trzeci (30 proc.) ankietowany twierdzi, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa IT ma zapewnienie odpowiednio efektywnych narzędzi i rozwiązań prewencyjnych. Jednocześnie, według 32 proc. respondentów istotnej roli dla ochrony środowisk informatycznych w firmach nabiera poprawa współpracy między analitykami, osobami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty oraz administratorami punktów końcowych, a także – użytkownikami końcowymi.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla ankietowanych okazał się sam proces wymiany danych o wykrywanych zdarzeniach, incydentach oraz kwestiach związanych z bezpieczeństwem. „W wielu przypadkach dane są udostępniane ręcznie i mogą być przetwarzane wielokrotnie, co zwiększa ryzyko błędów. Narzędzia do współpracy zautomatyzowanej zapewniają szybkie i precyzyjne udostępnianie danych w obrębie różnych funkcji i obowiązków” – podkreśla Arkadiusz Krawczyk. Co ważne, ankietowani przez Intel Security przedstawiciele działów IT uznali, że jeśli współpraca pomiędzy wszystkimi osobami i działami zaangażowanymi w działania związane z ochroną systemów informatycznych będzie odpowiednio wysoka, to w ich firmach realne stanie się zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – nawet o 38 proc.

Badanie przeprowadzono na grupie 565 dyrektorów IT reprezentujących firmy z całego świata.

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »