MENU

Project Managerowie

Lean IT w praktyce: krótki przewodnik

20 maja 2016 • Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

Lean IT, czyli zastosowanie pryncypiów podejścia Lean Management w środowisku IT, wciąż często spotyka się ze sceptycyzmem. Bo przecież „IT nie produkuje części samochodowych czy pralek”, generalnie nie produkuje niczego. Nic bardziej mylnego. IT tworzy produkty! Produktami działu IT są: świadczone usługi, utrzymanie systemów czy...

Przeczytaj cały artykuł

Jak doprowadzić projekt do końca, case study Ministerstwa Sprawiedliwości

25 kwietnia 2016 • Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sprawiedliwości powołało Radę Portfela Projektów oraz stworzyło zasady zarządzania projektami. Wygląda, że organizacja „przyzwyczaiła się” już do takiego podejścia. W tekście tym przedstawiamy krok, po kroku...

Ekonomiczna perspektywa powstania koncepcji open source

5 stycznia 2016 • Polecane tematy, Programiści, Project ManagerowieComments (0)

Chociaż, badacze różnią się w ocenie wpływu dostępu do informacji na całościowe postrzeganie kosztów transakcyjnych to technologia, dzięki której świat, w którym ponad 3 mld ludzi są – dzięki sieci – na „wyciągnięcie ręki”,...

Jak uratować zagrożony projekt IT

5 stycznia 2016 • CIO, Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

W jaki sposób kontynuować projekt, który już przyniósł straty dla spółki? Jakie to będzie miało konsekwencje księgowe, prawne, podatkowe? Jak podchodzić do dalszego prowadzenia projektu IT? Jak się ratuje projekty prowadzone w agile? Rozmowa z...

Grupa Energa zintegrowała systemy wsparcia sprzedaży

21 listopada 2015 • Biznes, Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

Grupa Energa powstała w wyniku połączenia ośmiu spółek energetycznych w północnej i centralnej Polsce. Pięć lat temu zadecydowano o integracji systemów bilingowych i budowie rozwiązania CRM. Nowe rozwiązanie miało zastąpić dotąd...

Praca w branży IT coraz bardziej atrakcyjna dla kobiet

18 czerwca 2015 • Branża, Praca, Programiści, Project ManagerowieComments (0)

Zdaniem ekspertów firmy Diverse Consulting Group kobiety bardzo dobrze odnajdują się w – zdominowanej dotąd przez mężczyzn – branży. Wśród stanowisk, które najczęściej piastują kobiety wymieniane są stanowiska analityczne i...

Ile może zarobić młody informatyk?

20 lutego 2015 • Praca, Project Managerowie, RynekComments (0)

Na przeciętną pensję rzędu 3,5 tys. zł netto mogą liczyć początkujący konsultanci IT oraz deweloperzy. Na niewiele niższe miesięczne wynagrodzenie mogą liczyć też rozpoczynający karierę specjaliści w zarządzaniu projektami IT. Analizy Grupy...

M_o_R  a zarządzanie ryzykiem w projekcie

10 lutego 2015 • Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

Podejmując decyzje, zarząd, menedżer, kierownik programu czy projektu stają przed koniecznością mniej lub bardziej intuicyjnej oceny szans i zagrożeń. Dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów, organizacje starają się uporządkować to...

Czy możliwa jest ocena portfela projektów w administracji

28 stycznia 2015 • Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

Poruszając się w obszarze zarządzania portfelem projektów, warto zwrócić uwagę na stosowane w biznesie sposoby wizualizacji ułatwiającej ocenę projektów, m.in. pipeline chart, bubble diagram czy priority matrix. Czy da się to wykonać w...

COBIT 5 w praktyce: pryncypia i czynniki umożliwiające

21 października 2014 • Polecane tematy, Project ManagerowieComments (0)

Problematyka ładu informatycznego nabiera obecnie szczególnego znaczenia zarówno na poziomie teorii, jaki i praktyki. Tu coraz ważniejszą role odgrywają podejścia zintegrowane , takie jak COBIT 5. Podstawowym jego zastosowaniem jest doskonalenie w...