MENU

Polska ma szansę na silną pozycję w ramach globalnego rynku rozwiązań i usług cyberbezpieczeństwa

3 lipca 2017CSO, Polecane tematy, Praca

Rosnąca wartość krajowego rynku ICT, duża liczba absolwentów studiów na kierunkach powiązanych z informatyką oraz silna pozycja polskich centrów kompetencyjnych w obszarze IT, a także rosnące potrzeby globalnej gospodarki w zakresie usług i rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT mogą przyczynić się do istotnego wzmocnienia pozycji naszego kraju jako centrum usług mających na celu przeciwdziałanie nasilającym się cyberzagrożeniom. Aby jednak potencjał ten wykorzystać niezbędne będzie zaangażowanie ze strony administracji publicznej oraz instytucji wojskowych. To wnioski z raportu opracowanego przez Instytut Kościuszki.

Zdaniem autorów analizy sektor rozwiązań cyberbezpieczeństwa może stać się mocnym filarem polskiej gospodarki – i wartościowym towarem eksportowym naszego kraju. „Polska ma wszelkie atuty, aby zbudować silny sektor cyberbezpieczeństwa. Charakter polskiej gospodarki pozwala na wykształcenie narodowej specjalizacji w tej dziedzinie, Wymaga to jednak skoordynowanego i przemyślanego zaangażowania państwa” – podkreśla Dominik Skokowski, ekspert Instytutu Kościuszki. O wysokim potencjale naszej gospodarki na globalnym rynku rozwiązań i usług bezpieczeństwa IT świadczyć ma m.in. rosnąca wartość krajowego rynku ICT i fakt, że co roku polskie uczelnie kończy 30 tys. absolwentów kierunków informatycznych. Dodatkowe szansy dla lokalnego rynku wynikać mają też m.in. z członkostwa Polski w strukturach UE oraz NATO.

Jednocześnie, jak podkreślają eksperci Instytutu Kościuszki, efektywne wykorzystanie potencjału rozwoju polskiej gospodarki w tym obszarze wymagać będzie zapewnienia przyjaznego otoczenia instytucjonalno-prawnego. „Administracja publiczna powinna stwarzać warunki sprzyjające wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm, w tym startupów, a także wspierać ich ekspansję zagraniczną. Polska powinna również opracować strategię długofalowych działań wizerunkowych, skierowanych na promocję rodzimych przedsiębiorstw i polskiego know-how” – czytamy w podsumowaniu analizy.

Według autorów raportu, analiza dotychczasowego rozwoju sektorów cyberbezpieczeństwa w państwach takich, jak: Wielka Brytania, Izrael i Singapur pozwala sądzić, że warunkiem koniecznym dla wzrostu i zbudowania przewagi konkurencyjnej polskiego sektora rozwiązań i usług bezpieczeństwa IT jest aktywne zaangażowanie ze strony administracji publicznej – oraz instytucji wojskowych. Eksperci podkreślają, że wsparcie administracji publicznej potrzebne jest na każdym etapie, począwszy od opracowania i wdrożenia narodowej strategii rozwoju tego sektora gospodarki, przez stworzenie odpowiednich mechanizmów współpracy, po zaprojektowanie programu badawczo-rozwojowego. Doświadczenia innych krajów pokazują też, że istotną rolę w rozwoju sektora usług IT odgrywa współpraca publiczno-prywatna. W obszarze cyberbezpieczeństwa wspólne inicjatywy sektora publicznego i komercyjnego powinny wspierać tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Jak podkreślają autorzy publikacji, celem raportu jest identyfikacja najważniejszych kroków, jakie należy podjąć w zakresie budowy sektora cyberbezpieczeństwa opartego na innowacyjnych produktach i usługach. Partnerem Raportu jest firma Asseco Poland. Szczegółowe informacje na temat publikacji są dostępne na stronie:
http://www.ik.org.pl/raport-o-cyberprzestrzeni/

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »