MENU

4/5 firm produkcyjnych nie integruje systemów ERP z sieciami IoT

20 października 2017Biznes, Polecane tematy, Rynek

Niewielki odsetek przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystuje potencjał Internetu Rzeczy na potrzeby zasilania danymi posiadanych już centralnych systemów klasy ERP. Najbardziej powszechnym sposobem wykorzystania danych IoT w warunkach przemysłowych jest planowanie obsługi technicznej urządzeń produkcyjnych. To główne wnioski z badania przeprowadzonego przez ekspertów IFS.

Analizy IFS pokazują, że niewystarczający stopień infrastruktury i systemów biznesowych stoi na przeszkodzie ku wykorzystaniu w szerszej skali korzyści biznesowych wynikających z dostępności danych IoT. „Otrzymaliśmy od firm sygnały, że ich bieżące oprogramowanie nie podoła przetwarzaniu danych IoT w celu uzyskania korzyści, które chcą osiągnąć” – mówi Rick Veague, dyrektor ds. technologii w IFS North America.

84 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych nie wykorzystuje danych uzyskiwanych z posiadanej infrastruktury IoT przy odejmowaniu decyzji i planowaniu działań strategicznych.

Wnioski z badania ankietowego pozwalają bowiem sądzić, że jedynie w co szóstej firmie produkcyjnej dane pochodzące z IoT znajdują zastosowanie w zakresie wsparcia procesów biznesowych w ramach zintegrowanych systemów biznesowych klasy ERP. Zdaniem autorów badania oznacza to jednak, że aż 84 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych nie wykorzystuje danych uzyskiwanych z posiadanej infrastruktury IoT przy odejmowaniu decyzji i planowaniu działań strategicznych. Tymczasem, jak podkreślają przedstawiciele firmy IFS, potencjał cyfrowej transformacji prowadzonej w oparciu o dane pochodzące z czujników IoT jest znaczny.

Obsługa danych z Internetu Rzeczy w połączeniu z systemami do zarządzania i planowania staje się cennym narzędziem wspierającym m.in. poprawę rentowności biznesu.

Wnioski z badania IFS pozwalają też sądzić, że firmy w bardziej kompleksowy i świadomy sposób podchodzące do wykorzystania danych pochodzących z sieci IoT sięgają po tego typu informacje w zastosowaniach wykraczających poza obszar produkcji – m.in. w kontekście zarządzania kluczowymi zasobami, analityki biznesowej oraz monitorowania zgodności procesów z umowami. Jednocześnie, w takich organizacjach wykorzystanie potencjału Internetu Rzeczy jest podstawą szeroko pojętej transformacji cyfrowej oraz zmian w zakresie modeli biznesowych. „Wyniki badania sugerują, że najczęstszym sposobem wykorzystania danych IoT w warunkach przemysłowych jest planowanie obsługi technicznej na podstawie stanu urządzeń. Korzyści związane z taką koncepcją wykraczają poza usprawnienia procesów czy redukcję kosztów” – mówi Ralph Rio, wiceprezes firmy ARC Advisory Group. Według niego obsługa danych z Internetu Rzeczy w połączeniu z systemami do zarządzania i planowania staje się cennym narzędziem wspierającym m.in. poprawę rentowności biznesu. „Mniej przestojów pozwala na bardziej intensywną działalność i zwiększenie przychodów. Natomiast unikanie nieplanowanych przerw wpływających na harmonogram produkcji i terminy dostaw pomaga zapewnić lepszą obsługę klienta” – uważa Ralph Rio.

Autorzy analizy podkreślają zarazem, że praktyczne wykorzystanie dużych ilości danych biznesowych możliwych do pozyskania poprzez infrastrukturę IoT w ramach systemów biznesowych wymaga posiadania odpowiednich narzędzi integracyjnych i funkcjonalności aplikacyjnych. „Firma IFS planowała wykorzystanie danych pochodzących z urządzeń w aplikacjach dla przedsiębiorstw na długo zanim powstał termin Internet Rzeczy. Nasze rozwiązanie IFS IoT Business Connector sprawia, że możemy lepiej pomóc klientom zainteresowanym praktycznym wykorzystaniem danych IoT” – podkreśla Steve Andrew, wiceprezes ds. marketingu w IFS North America. Według niego technologie integrujące infrastrukturę Internetu Rzeczy z systemami ERP są konieczne do efektywnego zastosowania danych IoT z danymi gromadzonymi i przetwarzanymi na poziomie oprogramowania biznesowego. Umiejętne wykorzystanie potencjału IoT z możliwościami przetwarzania danych w systemach typu ERP pozwalać na natomiast m.in. na potrzeby planowania i wdrażania działań związanych z redukcją kosztów operacyjnych, a także – wdrażania nowych produktów i usług, czy realizowania zmian związanych z cyfrową transformacją. Badanie przeprowadzono na grupie 200 przedstawicieli firm produkcyjnych ze Stanów Zjednoczonych.

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »