Organizatorzy targów Kariera IT w Warszawie zapowiadają szereg ciekawych prezentacji, możliwość zapoznania się z ofertami zatrudnienia z całej Polski i zagranicy, a także rozmowy z potencjalnymi pracodawcami. Tematy odbywających się podczas targów prezentacji dotyczyć będą m.in.: • Oprogramowania Power BI • Technologii Blockchain • Obsługi transakcji w MongoDB • Możliwości technologii Xamarin w kontekście środowisk …

Organizatorzy zapowiadają, że tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będzie szereg paneli prezentacyjnych poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanych z dostosowaniem organizacji do wymagań unijnego regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. „Budując agendę RODO Forum zależy nam na interdyscyplinarnym charakterze przekazywanej wiedzy, dlatego też do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli środowisk prawniczych, biznesu, a przede wszystkim administracji publicznej, w tym Ministerstwa Cyfryzacji” …

Organizatorzy zapewniają, że tegoroczną konferencję wyróżnia nacisk na dzielenie się wiedzą w formie praktycznych sesji technicznych. W programie konferencji Open Source Day znalazło się niemal 20 sesji skupionych wokół 8 bloków tematycznych, takich m.in. jak: cloud computing, data science, monitoring IT, a także bezpieczeństwo IT. „Open Source Day jest dzisiaj platformą wymiany wiedzy i obowiązkowym …