Informacja kosztuje. W szczególności informacja, którą można przełożyć na pozyskanie nowych klientów, usprawnienie działalności, ograniczenie kosztów, czy rozszerzenie horyzontów biznesowych. Źródłem informacji biznesowych są dane. Od umiejętności oraz możliwości przetworzenia danych zależy ich realna wartość. Dlatego tak ważne stają się narzędzia i technologie, które pozwalają przekuć złoto dzisiejszych czasów na realne korzyści. Nie mniejsze znaczenie mają rozwiązania umożliwiające zabezpieczenie tego, cennego zasobu przed kradzieżą, utratą lub niedostępnością.

Już 3 listopada odbędzie się kolejna edycja Red Hat Forum – tym razem w wirtualnym formacie. Wydarzenie zgromadzi specjalistów open source z Polski, którzy przekażą swoją wiedzę popartą długoletnim doświadczeniem w zakresie najnowszych technologii i trendów. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szczegółowych sesjach technicznych, rozmowach z ekspertami z branży, jak również poznają inspirujące historie klientów oraz specyfikę wdrożeń technologicznych.