Podczas konferencji Internet Banking Security profesjonaliści z branży usług finansowych podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat funkcjonalności i bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej. Udział w konferencji Internet Banking Security to możliwość, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami Banków z całej Polski, to doskonałe warunki networkingu oraz najświeższe i najważniejsze zagadnienia merytoryczne

SECURITY CASE STUDY to konferencja organizowana przez praktyków, ludzi, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego, gotowych do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. Jest to także doskonałe miejsce do wymiany poglądów i doświadczeń.

Dwudniowe obrady to: 8 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny. W tym roku Forum poświęcone zostanie sprawność i skuteczność nowoczesnego państwa, we wszelkich aspektach działania, zależna jest od sprawnie działających tytułowych systemów informacyjnych państwa i obywatela. Ich sprawność gwarantują starannie planowane i realizowane procesy modernizacyjne, sięgające po nowe metody, narzędzia i usługi, również te tworzone poza administracją publiczną.