8 Kongres itSMF Polska


Szczegóły wydarzenia


Tematem tegorocznego kongresu jest „IT u progu transformacji cyfrowej”. Jeśli wierzyć analitykom rynku, ekspertom z firm doradczych i wynikom ankiet transformacja cyfrowa (Digital Transformation) jest zjawiskiem nieuchronnym. O jej konieczności i wizjach nowej gospodarki (New Economy) można znaleźć liczne, mniej i bardziej obszerne publikacje, posłuchać wykładów i referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach. Są one adresowane do Biznesu i CIO. A co z IT? Co z menedżerami IT szczebla operacyjnego?

patronat_ITwiz

8. Kongres itSMF jest poświęcony zagadnieniom Transformacji Cyfrowej widzianej właśnie z perspektywy szczebla operacyjnego IT. Według organizatorów wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że podczas poszczególnych prezentacji uczestnicy będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę na temat rozwiązywania problemów związanych z cyfrową transformacją. Zaprezentowane zostaną też wyzwania związane z technologicznymi i organizacyjnymi zmianami, które czekają działy IT w przedsiębiorstwach i instytucjach, które świadomie zdecydują się na transformację cyfrową.

Transformacja cyfrowa to proces złożony, który wymaga wspólnego działania osób zarządzających informatyką i osób zarządzających biznesem. To szereg wyzwań, które często będą wymagały zmiany sposobu dostarczania towarów i usług, wprowadzenia innowacji oraz dostosowania produkcji i usług do indywidualnych potrzeb klientów.

Po stronie IT jako kluczowe organizatorzy 8. Kongresu itSMF zdefiniowali trzy zagadnienia, które będą stanowiły podstawę programu. Są to:
• miejsce IT w cyfrowym biznesie;
• architektura IT cyfrowego biznesu;
• realizacja i bezpieczeństwo biznesu w chmurze.

Każdemu zagadnieniu poświęcona zostanie sesja, na którą złożą się referaty i debata z udziałem prelegentów oraz uczestników. Przerwa po każdej sesji pozwoli na dodatkową wymianę poglądów w kuluarach.

Szczegóły dotyczące agendy, informacje na temat prelegentów, a także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji są dostępne na stronie: stronie 8. Kongresu itSMF – http://kongres2016.itsmf.org.pl/.

ITwiz jest patronem medialnym 8. Kongresu itSMF. Zapraszamy do udziału.

Podobne