Advanced Analytics and Data Science


Szczegóły wydarzenia


Rozwój technologii analitycznych i ich szerokiego zastosowania w biznesie jest ściśle związany ze współpracą przedsiębiorstw z sektorem akademickim. Nowoczesne i szeroko dostępne programy kształcenia dla programistów i analityków mają ogromne znaczenie dla rozwoju biznesu. W erze big data firmy gromadzą ogromne ilości danych, ale nie są w stanie wykorzystać ich potencjału, gdyż brak jest wykwalifikowanych kadr. Piąta edycja międzynarodowej konferencji „Advanced Analytics and Data Science” organizowana 7 listopada 2017 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z SAS będzie poświęcona korzyściom wynikającym z kooperacji środowisk akademickich i biznesowych.

Szkoła Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczęła współpracę z SAS i od ponad 20 lat jest jednym z głównych ośrodków kształcenia analityków oraz menedżerów rozumiejących znaczenie analityki w procesach podejmowania decyzji. Organizowana w ramach współpracy SGH i firmy SAS międzynarodowa konferencja „Advanced Analytics and Data Science” to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Jego celem jest zaprezentowanie wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w biznesie oraz dyskusja na temat wyzwań związanych z realizowaniem nowatorskich programów studiów i kształceniem specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje analityczne, informatyczne i biznesowe dostosowane do zmieniających się potrzeb cyfrowej gospodarki.

Program konferencji obejmuje m.in. tematy związane z:
komunikacją pomiędzy użytkownikami biznesowymi, a analitykami danych,
potrzebach kompetencyjnych specjalistów ds. analizy danych,
zastosowaniami analityki na przykładzie potrzeb sektora telekomunikacyjnego i handlu detalicznego,
• praktycznym wykorzystaniem oprogramowania analitycznego firmy SAS.

“Nasza konferencja na stałe wpisała się w kalendarz bardzo ważnych spotkań przedstawicieli nauki i biznesu w Polsce. Co roku gromadzi wybitnych gości i prelegentów, reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie z całego świata oraz wiodące firmy, które na zaawansowanej analizie danych opierają swoje strategie biznesowe. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala zlokalizować realne potrzeby i problemy oraz inspiruje do współpracy” – mówi profesor Ewa Frątczak, Kierownik Zakładu Analizy Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, w Instytucie Statystyki i Demografii, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Potrzeba zarządzania coraz większą ilością danych i informacji przyczyniła się do powstania specjalizacji – Data Scientist – na którą sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie na rynku analityki. Specjalista w tym zakresie zajmuje się szeroko rozumianą analizą danych na potrzeby zastosowań biznesowych. Powinien więc posiadać wszechstronne umiejętności, często typowe dla programisty, statystyka, czy analityka biznesowego. Prekursorem kształcenia specjalistów data science w Polsce jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – od 2015 roku na uczelni funkcjonuje kierunek studiów „Analiza Danych Big Data”, który cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Jedna trzecia przedmiotów kierunkowych realizowana jest przy wykorzystaniu oprogramowania i technologii SAS.

Szczegółowa agenda konferencji „Advanced Analytics and Data Science” oraz formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem są dostępne na stroniefirmy SAS

ITwiz jest patronem medialnym tegorocznej edycji konferencji „Advanced Analytics and Data Science”. Zapraszamy do udziału.