Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania.


Szczegóły wydarzenia


Celem konferencji jest prezentacja strategii Komisji Europejskiej zakresie cyberbezpieczenstwa, współpracy międzynarodowej, planu działań instytucji krajowych i praktycznych rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla zarządów spółek giełdowych notowanych na GPW, jak również bieżących trendów w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym. Szczególny nacisk pragniemy położyć na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami z Polski oraz Europy i Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom.

Tematyka konferencji to:

  • Strategia Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości i ochronie danych osobowych.
  • „Bezpieczeństwo informacji poufnych”, a obowiązek informacyjny spółek giełdowych – „wycieki” informacji niejawnych.
  • Zagrożenie cybernetyczne dla procesów zarządczych i technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach – jak chronić się przed cyberatakami i jakie mogą być skutki takich zdarzeń. Bezpieczeństwo infrastruktury IT.
  • Bezpieczeństwo energetyczne.
  • Działania organów ścigania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
  • Praktyczne rozwiązania i trendy w przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
  • Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych.
  • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i urządzeń mobilnych.

Więcej na stronie konferencji Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych.

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Sali Notowań od godziny 9:30. Po konferencji odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych rozwiązań w sferze cyberbezpieczeństwa i najbardziej bezpiecznych spółek giełdowych.

Patronat Honorowy nad konferencją objęło: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Giełda Papierów Wartościowych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii ,Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewoda Mazowiecki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Polski Instytut Technologii. W konferencji wezmą udzial przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europolu, Euronext, a także KNF i, Ministerstwa Cyfryzacji, MSZ.

Podobne