DataCenter w erze Cloud Computing


Szczegóły wydarzenia


Zarządzający infrastrukturą IT stają coraz częściej przed dylematem „mieć czy być”. „Mieć” – drogą i nieefektywną w porównaniu z usługodawcami zewnętrznymi infrastrukturę czy raczej „być” – oszczędzić na kosztach posiadania infrastruktury, za to świadczyć więcej innego rodzaju, bardziej zaawansowanych usług IT dla organizacji.

Współczesne IT poddawane jest presji konkurencji z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie ceny, funkcjonalności i SLA. W efekcie IT nie jest już traktowane przez świadomy biznes jako „wewnętrzny monopolista” usług IT, a czasami może być wręcz przy wyborach dostawców usług pomijany. Rozwiązaniem jest model hybrydowego IT, IT traktowanego jako broker usług – świadczonych wewnętrznie lub poza organizacją.

Podczas webinarium omówione zostaną kwestie związane z mierzalnością usług IT, optymalnym wyborem rozwiązań dla centrum danych, a także porównywaniem opłacalności budowy własnego Data Center oraz usług infrastrukturalnych oferowanych przez firmy zewnętrzne.

Szczegóły webinarium na witrynie organizatora: http://www.e-webinaria.pl/events/datacenter-w-erze-cloud-computing/

Podobne