Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2016 – Kraków


Szczegóły wydarzenia


CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Druga edycja konferencji odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Krakowie.

Celem konferencji CYBERSEC jest wypracowywanie strategicznych decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie. Opracowane podczas konferencji CYBERSEC rekomendacje mają pomóc wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego i innymi państwami Europy Centralnej w ochronie cyberprzestrzeni. Efektem CYBERSEC ma być także mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak   i transatlantyckim.

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego oraz militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Jest to korzystne z punktu widzenia konkurencyjności biznesu i sprawnego funkcjonowania państw. Rosnąca zależność od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wymaga od interesariuszy cyberprzestrzeni zbudowania systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to warunkiem rozwoju gospodarczego, stabilności społeczno-politycznej oraz bezpieczeństwa państw. Coraz więcej państw dostrzega wagę cyberbezpieczeństwa i buduje w tym wymiarze zdolności defensywne i ofensywne. To jednak dopiero początek drogi, na której dialog, współpraca i wymiana dobrych praktyk jest niezwykle istotna.

Incydenty w cyberprzestrzeni zdarzają się codziennie i mają poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym. Cyberataki na infrastrukturę krytyczną, zagrażają bezpieczeństwu państw i milionów ich obywateli. Przedsiębiorstwa, które stały się bezpośrednim lub pośrednim celem ataków, ponoszą olbrzymie straty. Dodatkowo, stale rośnie napięcie geopolityczne.  Budowanie i wzmacnianie systemów cyberbezpieczeństwa powinno być teraz przedmiotem kompleksowej debaty i analizy. W czasie wielkich wyzwań dla Europy, CYBERSEC wypełnia lukę w kalendarzu najważniejszych wydarzeń i konferencji poświęconych strategicznym problemom cyberbezpieczeństwa.

Dlatego konferencja CYBERSEC podzielona jest cztery ścieżki: państwo, wojsko, przyszłość i biznes. Pierwsza poświęcona jest tworzeniu i wdrażaniu najważniejszych polityk publicznych związanych z digitalizacją i cyberbezpieczeństwem. Druga przygotowaniu na nowe zagrożenia cybernetyczne o charakterze militarnym, w tym roli NATO. Trzecia wyzwaniom dla sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dla globalnego społeczeństwa informacyjnego. Czwarta zaś roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa – współpraca publiczno-prywatna oraz konsekwencje regulacji europejskich i narodowych.

Więcej na stronie konferencji CYBERSEC 2016.

Podobne