Forum Wyzwania IT


Szczegóły wydarzenia


Forum Wyzwania IT to trzecia edycja największej w Polsce konferencji poświęconej rozwiązaniom IT dla biznesu. Hasłem przewodnim organizowanej przez firmy Hewlett-Packard oraz Intel konferencji Forum Wyzwania IT będzie „Nowy Styl IT”. Impreza będzie okazją do poznania najnowszych trendów oraz nawiązania kontaktu z ekspertami, inżynierami i menedżerami z kilkuset firm i instytucji wykorzystujących nowe technologie. Forum Wyzwania IT to także okazja do poznania przykładów i najlepszych praktyk wykorzystania nowych technologii w biznesie.

Konferencji Forum Wyzwania IT towarzyszyć będzie ponad 40 prezentacji tematycznych uporządkowanych w czterech odrębnych ścieżkach. Organizatorzy konferencji podkreślają, że ich zakres tematyczny jest efektem obserwowanej powszechnie unifikacji rozwiązań technicznych i zacierania się granicy pomiędzy zastosowaniami dla indywidualnych użytkowników i firm. Wśród najważniejszych, poruszanych podczas konferencji tematów znajdą się zagadnienia związane z: modelem cloud computing, wirtualizacją, systemami konwergentnymi, trendem Big Data, zarządzaniem informacją, przechowywaniem danych, transformacją aplikacji biznesowych, mobilnością, bezpieczeństwem, komunikacją oraz optymalizacją kosztów i zarządzania wydrukiem.

Szczegółowa agenda oraz informacje na temat warunków udziału są dostępne na witrynie: http://wyzwaniait.pl/

Podobne