IBM BusinessConnect 2015


Szczegóły wydarzenia


IBM BusinessConnect to już niemal tradycyjne, wrześniowe spotkania najwyższej kadry zarządzającej. Udział w tegorocznej edycji będzie okazją do poznania i przedyskutowania wpływu nowych technologii na prowadzenie biznesu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie Internet Rzeczy.

patronat_ITwiz

Wizja komunikujących się ze sobą urządzeń oraz ich szerszej interakcji z ludźmi. Wedle szacunków w 2020 roku do Internetu podłączonych będzie ponad 22 miliardy różnego rodzaju urządzeń. Z perspektywy użytkowników internetu oznacza to setki małych zmian, które złożą się na technologiczną rewolucję. Co to oznacza z perspektywy biznesu?
Dla większości przedsiębiorstw – konieczność zmiany modelu biznesowego.

Podczas konferencji IBM BusinessConnect poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:
– kierunków rozwoju przedsiębiorstw;
– wpływu nowych technologii, w szczególności Internetu Rzeczy na poszczególne sektory gospodarki;
– sposobów przygotowania organizacji do nowych realiów;
– dobrych praktyk w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian;

Podczas spotkania wystąpią m.in. polscy i światowi eksperci. Swoimi doświadczeniami podzielą się również przedstawiciele polskich firm. Planowane są też otwarte dyskusje panelowe z przedstawicielami firm i specjalistami w wybranych dziedzinach. Organizatorzy zapowiadają, że celem spotkania będzie przede wszystkim wymiana doświadczeń istotnych w odniesieniu do różnych szczebli zarządzania – tak, aby każdy z uczestników konferencji, bez względu na swoją rolę w organizacji, znalazł inspirację dla siebie.

Agenda oraz szczegółowe informacje na temat tegorocznego spotkania IBM BusinessConnect są dostępne na stronie:
http://www-05.ibm.com/pl/businessconnect/

Do udziału zapraszamy przede wszystkim członków zarządu oraz przedstawicieli kadry kierowniczej.

Podobne