Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Okazją do dyskusji oraz poznania najnowszych trendów związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem infrastrukturą IT będzie październikowa konferencja „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia dotyczące:
1. Oprogramowania do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
• sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
• kształtowanie ruchu – QoS
• VPN – jak to działa?
• zarządzanie systemami i aplikacjami
• automatyzacja procesów
• zarządzanie elementami sieciowymi
• zarządzanie usługami
• okablowanie strukturalne

2. Monitorowania sieci, systemów i aplikacji
• centralne zarządzanie i kontrola
• analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
• monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
• identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi
• definiowanie parametrów pracy sieci
• generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3. Bezpieczeństwa
• bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
• zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
• firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
• ciągłość działalności/przywracanie działania
• audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
• zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
• ochrona antywirusowa
• bezpieczeństwo serwerów pocztowych

Program konferencji obejmuje także wykłady poświęcone m.in.: wybranym zagadnieniom prawnym związanym z utrzymaniem sieci, potencjalnym polom odpowiedzialności prawnej administratorów świadczących usługi w formie outsourcingu, a także rozwiązania bezpieczeństwa dostępne w modelu chmury.

Konferencja jest skierowana do prezesów i członków zarządu, dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa, osób odpowiedzialnych za IT oraz finanse, a także osób decydujących o wyborze i zakupie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa oraz monitoringu sieci.Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Szczegółowe informacje na temat udziału w konferencji oraz agendy są dostępne na stronie: http://multiexpo.pl/sieci-1
ITwiz jest patronem medialnym konferencji „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”. Zapraszamy do udziału.

Podobne