Internet Banking Security


Szczegóły wydarzenia


Podczas konferencji Internet Banking Security profesjonaliści z branży usług finansowych podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą na temat funkcjonalności i bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej. Udział w konferencji Internet Banking Security to możliwość, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami Banków z całej Polski, to doskonałe warunki networkingu oraz najświeższe i najważniejsze zagadnienia merytoryczne.

Program konferencji podzielono na następujące sesje tematyczne:
• Bezpieczeństwo Bankowości Mobilnej i Internetowej
• Rozwiązania IT – Rozwiązania IT zabezpieczające banki i pozabankowe instytucje finansowe
• Biometria i nowe narzędzia silnego uwierzytelniania. Dyrektywa unijna PSD2.
• Fintech – mobile banking, e-banking, płatności online
• Edukacja – jak edukować klientów, środowisko finansowe i innych interesariuszy

W programie znajdą się prezentacje dotyczące m.in.:
• Problematyki Cyber Fraud Detection
• Praktycznego podejścia do warstwowego modelu bezpieczeństwa bankowości internetowej
• Technologii blockchain w kontekście bezpieczeństwa bankowości
• Otwartości platform bankowości firmowej
• Kreowania komunikacji oraz przekazów edukacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych
• Przykładów skutecznej edukacji – doświadczenia z frontu
• Możliwości analizy behawioralnej sieci
• Potencjału modelu chmury obliczeniowej z perspektywy sektora bankowości
• Czy bank w chmurze to dobry kierunek?

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji oraz warunków udziału są dostępne na stronie:
http://gigacon.org/event/ibs_18/

Podobne