Konferencja E-administracja dla biznesu 2015


Szczegóły wydarzenia


Postępująca informatyzacja w niemal każdej dziedzinie życia stała się faktem. Jej szczególny wpływ na gospodarkę sprawia, że konieczne jest podjęcie tematu elektronizacji usług administracji publicznej w Polsce. Niezbędne jest poznanie oczekiwań biznesu oraz wypracowanie przez administrację nowych i efektywnych rozwiązań, które wyznaczą kierunki rozwoju współczesnej e-administracji. Konferencja „e-Administracja dla Biznesu” ma to umożliwić. Konferencja jest współorganizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja ma odpowiedzieć m.in. na pytania:
• Czego oczekuje biznes od administracji?
• W jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja
• Jak zmieni się jakość usług administracji publicznej w Polsce?

Wystąpienia będą mieli m.in.: Arkadiusz Bąk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (e-Administracja dla przedsiębiorców w 2020 – spójrzmy krytycznie w przeszłość i optymistycznie w przyszłość), Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Systemowe podejście do informatyzacji Państwa w perspektywie 2020 – kluczowe przedsięwzięcia zapewniające interoperacyjność), Izabela Jakubowska, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Nowe regulacje w zakresie elektronicznych zamówień publicznych – obowiązki instytucji publicznych oraz prawa i nowe możliwości przedsiębiorców) oraz Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (Informatyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości).

Ważnym punktem konferencji ma być prezentacja dobrych praktyk, rozwiązań i wdrożeń z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych i wspólna debata. Kluczem do dalszego rozwoju e-usług publicznych powinna być współpraca między administracją a biznesem, umożliwiająca świadczenie usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców.Właśnie dlatego konferencja e-Administracja dla Biznesu 2015 skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w informatyzację państwa, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Będziemy również gościć przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego.

Podobne