Konferencja Edumixer 2018


Szczegóły wydarzenia


Już po raz drugi odbędzie się Edumixer 2018 – II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu, które wskazuje kierunki i sposoby kształcenia przyszłych kadr IT przez uczelnie. W tym roku uczestnicy będą rozmawiać o wyzwaniach związanych ze współpracą uczelni i biznesu oraz problematyce Ustawy 2.0, która jest pierwszą reformą uczelni od 12 lat i zakłada m.in. podział placówek na akademickie i zawodowe.

Formuła konferencji pozwoli przedstawicielom uczelni, biznesu oraz studentom na zabranie głosu w dyskusji panelowej nad modelem kształcenia, który ma podnosić wartość studentów na rynku pracy. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Cyfryzacji, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Rzeszowskiej, a także członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka działającej w ramach projektu PARP.

Rozmowy będą się toczyć w ramach 3 bloków tematycznych, podczas których poruszona zostanie następująca tematyka zagadnień:

  1. 1.     Wprowadzenie Ustawy 2.0 oraz jej wpływ na współpracę między środowiskiem biznesowym, a uczelniami wyższymi.
  2. 2.     Kogo tak naprawdę dzisiaj potrzebują globalne przedsiębiorstwa IT: informatyka, programisty czy kodera?
  3. 3.     Jakie wyzwania przynosi współpraca uczelni z biznesem?

„Zapraszam przedstawicieli biznesu oraz uczelni do rejestracji swojego uczestnictwa na tegoroczną konferencję Edumixer, na której będzie można przedstawić swoje uwagi i pomysły dotyczące kształcenia studentów kierunków informatycznych oraz wymienić się najlepszymi praktykami w zakresie współpracy pomiędzy firmami IT, a szkolnictwem wyższym- zachęca Borys Stokalski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W ramach konferencji zostaną przyznane także nagrody w konkursie Lider Partnerstwa Edukacji i Biznesu.

Organizatorzy poszukują najciekawszych inicjatyw współpracy uczelni wyższych z biznesem, w ramach, której studenci pozyskują kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Kapituła konkursu wyróżni także projekty biznesowe nastawione na edukację młodych ludzi w zakresie zdobywania nowych kompetencji zawodowych z branży IT, a także nieszablonowe rozwiązanie edukacyjne, realizowane przy użyciu nowoczesnych technologii.

Formularz zgłoszeniowy dla firmy lub uczelni jest dostępny pod tym linkiem.

Konferencja Edumixer jest organizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, realizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się 14 listopada w budynku C uczelni SGH w Warszawie, a patronat nad imprezą objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zarejestrować można się na stronie www.edumixer.pl.

Podobne