Konferencja M2M Summit 2014


Szczegóły wydarzenia


„W stronę inteligentnych społeczności” to hasło tej konferencji. Będzie to pierwsze tak duże spotkanie przedstawicieli całego rynku M2M w Polsce – kluczowych sektorów korzystających z rozwiązań M2M, operatorów telekomunikacyjnych, usługodawców, integratorów i producentów, a także administracji publicznej.

Naturalnym polem ekspansji nowych zastosowań komunikacji maszynowej są ośrodki miejskie. To dzięki M2M nasze miasta mogą stać się inteligentne, tworząc nowe, lepsze miejsce do życia i pracy dla jego mieszkańców. Stąd na konferencji będą obecni również przedstawiciele samorządów oraz różnych firm i instytucji tworzących miejski ekosystem.

Zbliża się moment przełomowy dla rynku M2M. Z niszy zastosowań kilku poszczególnych branż, komunikacja M2M zmierza w stronę czynnika pobudzającego rozwój rynku w obszarze zwanym B2B2C oraz tzw. Internetu Wszechrzeczy. O ile tradycyjnie obszar M2M dotyczył rynku B2B, o tyle Internet wszechrzeczy będzie bazował na modelu B2B2C. Przede wszystkim zmieni się – i to radykalnie! – skala i zakres zastosowań.

Póki co jednak, w kontekście Polski, można mówić o systematycznym, ewolucyjnym rozwoju rynku M2M. Jak szacujefirma badawcza IDC w ub.r. jego wartość przekroczyła 600 mln zł. Frost&Sullivan w swojej analizie z maja 2013 r. „Perspektywy europejskiego rynku M2M” oszacowała jego skumulowaną stopę wzrostu na 33% rocznie. Rynek ten tworzony jest z jednej strony obszar usług i produktów z obszaru automatyki, z drugiej zaś przychody operatorów z obsługi kart SIM pracujących w urządzeniach M2M (liczba takich aktywnych kart jest obecnie szacowana na 1,5-2 mln. sztuk).

Motorem napędowym rynku M2M w znacznie większym stopniu staje się potrzeba wprowadzania nowych usług niż kwestia poprawy efektywności i redukcji kosztów obecnych zastosowań. Jak przewidują konsultanci firmy Accenture (w raporcie „The Machine to Machine revolution comes of age”) już w niedalekiej przyszłości komunikacja M2M będzie powszechna w centrach handlowych, szpitalach czy szkołach. Z obszaru dzisiejszych zastosowań przede wszystkim ochrony i bezpieczeństwa oraz logistyki – maszynowa komunikacja wyjdzie na znacznie szersze obszary rynku. Dzisiaj w segmencie M2M najważniejsze są rozwiązania telekomunikacyjne, ale w przyszłości zyski przyniosą aplikacje M2M. W szczególności w obszarze funkcjonowania i rozwoju tzw. inteligentnych miast (smart cities) oraz e-zdrowia (e-health).

Dlatego priorytetami staje się zapewnienie bezpieczeństwa w całym procesie obiegu informacji przy komunikacji M2M (od zdalnego urządzania aż do centrum danych i końcowego użytkownika) oraz integracja z istniejącymi firmowymi środowiskami IT. Nowe modele biznesowe, które przyniesie upowszechnienie zastosowań komunikacji M2M zmienią także rynek telekomunikacyjny – operatorzy powinni być gotowi do wchodzenia w nowe modele współpracy, w których złożone łańcuchy wartości będą stanowiły wspólne inwestycje rozliczane udziałem w zyskach.

Raptownie zmienia się zapotrzebowanie na składowanie danych w przypadku komunikacji M2M – ich liczba, różnorodność strumieni, którymi docierają i tempo, w którym to robią, każe myśleć w kategoriach BigData – pod względem wymagań pamięci masowych, zarządzania, składowania i analizy. Na horyzoncie natomiast widać model cloudowy M2M, w którym z punktu widzenia zastosowań istotnie ograniczona zostaje złożoność środowiska i potencjalnie w związku z tym koszt realizacji.

To tylko niektóre tematy tegorocznego M2M Summit 2014, które odbędzie się 30 września w Warszawie.

Podobne