Konferencja Zarządzanie Informacją w Przedsiębiorstwie 2014


Szczegóły wydarzenia


Kto jest właścicielem informacji w firmie? Kto kształtuje politykę ich ochrony, rozwoju, wykorzystania? Kto myśli kompleksowo w skali całej organizacji o praktycznej stronie przesłania, iż informacje stanowią zasób strategiczny przedsiębiorstwa? Czy to zadanie dla CIO czy dla zarządu firmy? A może dla architekta danych?

zip2014

Te wszystkie pytania stają się coraz ważniejsze w czasach ekspansji zastosowań analityki biznesowej, wkraczania automatyzacji w obszar zarządzania i pojawienia się Big Data – gdy danych gwałtownie przybywa, pojawiają się one stale w czasie rzeczywistym, pochodzą z wielu różnych źródeł, mają różną postać (w tym także nieustrukturalizowaną), a organizacja musi umieć nad nimi zapanować i umiejętnie wykorzystać dla swojego rozwoju. Celem jest uzyskanie tzw. „Information Superiority”, czyli realnej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wykorzystanie informacji (w oparciu chociażby o personalizację, konwersję, usługi kontekstowe czy ekonomię zaangażowania).

Dane powinny wysuwać się na czoło w długofalowym myśleniu o rozwoju systemów informacyjnych w organizacji. Im bardziej architektura korporacyjna odnosi do danych, tym ważniejsze staje się kwestia, czy gros ciężaru pracy nad danymi powinien nieść biznes czy IT. I tego, w jaki sposób tworzyć nowe wzorce zarządzania informacją? Z samymi zasobami danych jest stosunkowo prosto – łatwo wskazać administratorów baz i odpowiedzialnych za zawartość danych. Sprawy się niepomiernie komplikują, gdy od danych przechodzimy do informacji.

Informacje w firmach są zazwyczaj rozproszone. Nie tylko w postaci różnych repozytoriów i baz danych. Także w obszarze, który istnieje pomiędzy pracownikami. Tak naprawdę informacja krąży w złożonej sieci tworzonej przez użytkowników, zasoby IT oraz wszelkie dokumenty analogowe. Jak efektywnie zarządzać taką heterogeniczną strukturą? Czy w ogóle są dostępne służące do tego narzędzia? Czy jutro będziemy potrafili z danymi i informacjami dokonać tego, czego nie umiemy i nie potrafimy dzisiaj?

To tylko niektóre tematy poruszane na konferencji Zarządzanie Informacją w Przedsiębiorstwie 2014, tylko niektóre pytania, na których odpowiedzi udzielać będą prelegenci ZIP 2014.

Podobne