I Międzynarodowa Konferencja Oracle w Polsce


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

I Międzynarodowa Konferencja Oracle w Polsce to wydarzenie, na które składają się wykłady i warsztaty ekspercie, a także – w części nieformalnej – sesje networkingowe i afterparty. Program konferencji obejmuje m.in. prowadzone przez polskich i światowych ekspertów prezentacje poświęcone m.in. optymalizacji wydajności środowisk bazodanowych Oracle, technice przetwarzania równoległego, bazom danych opartych na grafach, czy wykorzystaniu technologii in-memory. Nad poprawnością merytoryczną konferencji czuwa zespół ekspertów z zakresu baz danych z wieloletnim doświadczeniem.

Organizatorem konferencji jest POUG (Pint With Oracle User Group) – oficjalna społeczność Oracle w Polsce, która swoją działalność rozpoczęła latem 2015 roku. Obecnie społeczność ta zrzesza niemal 400 osób związanych z rozwiązaniami Oracle. Według organizatorów idea konferencji się wywodzi się potrzeby wymiany doświadczeń związanych z technologiami Oracle w nieformalnej, ale motywującej do rozwoju atmosferze. Pomysłodawcą społeczności jest zespół Ora-600 Database Whisperers. Organizatorów I Międzynarodowej Konferencji Oracle w Polsce wspierają też przedstawiciele europejskich grup Oracle, w tym: UKOUG Scotland, BGOUG i HOUG.

Szczegóły dotyczące programu i warunków udziału są dostępne na stronie:
http://poug.org/

ITwiz jest patronem medialnym I Międzynarodowej Konferencji Oracle w Polsce. Zapraszamy do udziału.

Podobne