Migracja do Data Center – „jak przejść suchą nogą”


Szczegóły wydarzenia


Decyzja o outsourcingu infrastruktury IT i migracji do zewnętrznego centrum danych stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstwa ze względu na konieczność zachowania ciągłości działania Biznesu, ale przy rzetelnym przygotowaniu jest procesem przewidywalnym i bezpiecznym. Jest to jednocześnie szansa na ujednolicenie środowiska IT i uzyskanie wysokiej dostępności. W jaki sposób więc zmigrować zasoby IT do zewnętrznego dostawcy? Weź udział w webinarium i poznaj doświadczenia z przeniesienia infrastruktury IT firmy Grupa Rawlplug Polska do Data Center firmy Netia

Cały proces migracji infrastruktury wymaga solidnego planu i bazowania na sprawdzonych metodach. W jaki sposób przenieść maszyny wirtualne, fizyczne, aplikacje, krytyczne dane i zarządzić złożonością i współzależnościami architektury aplikacyjno-infrastrukturalnej – przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na działalność biznesową? Okazją do poznania szczegółów całego procesu będzie webinarium organizowane w dniu 4 grudnia 2020 roku.

Podczas webinaru proces migracji infrastruktury IT do centrum danych wyspecjalizowanego dostawcy zaprezentowany zostanie na przykładzie case study z projektu przeprowadzonego w firmie Grupy Rawlplug.

W roli prelegentów wystąpią:
Sebastian Węgrzynkiewicz, IT Infrastructure and Support Manager, Information Security Officer, Grupa Rawlplug
Tomasz Ciesielski, Architekt Rozwiązań Chmurowych i Centrów Danych Netia
Sebastian Paczkowski, Konsultant ICT Netia Next

W czasie webinarium zaprezentowane zostaną m.in.:
• wskazówki dotyczące oceny istniejącej architektury przed migracją,
• najważniejsze wyzwania związane m.in. z bezprzerwowym działaniem systemów IT podczas migracji,
• sposoby przekazywania informacji o krokach milowych w czasie migracji zespołom i interesariuszom,
• proces zamknięcia projektu i przejście do eksploatacji infrastruktury IT w zewnętrznym data center.

Uczestnicy webinaru będą mieć również okazję do poznania: korzyści biznesowych z modelu chmury obliczeniowej i hybrydowego podejścia do IT; możliwości i usług dostępnych w Data Center Netii; sposobów identyfikowania i klasyfikowania potencjalnych problemów, a także zasad udanej współpracy z dostawcą.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem dostępne są na stronie: https://www.e-webinaria.pl/events/migracja-do-kolokacji-jak-przejsc-sucha-noga/