Mistrzowie Infrastruktury – II edycja


Szczegóły wydarzenia


Mistrzowie Infrastruktury to cykl spotkań dla profesjonalistów IT, podczas których omawiane są istotne, praktycznie problemy związane z zarządzaniem, rozbudową i zabezpieczeniem infrastruktury IT. Tym razem przyjrzymy się kwestii zapewnienia bezpieczeństwa danych na różnych poziomach infrastruktury.

security1

Poruszane w trakcie II edycji spotkania z cyklu „Mistrzowie Infrastruktury” zagadnienia dotyczą zarówno gromadzenia i przechowywania danych (storage), zapewnienia ich multiplikacji, przyczyniającej się do obniżenia ryzyka utraty informacji (backup), aż do ochrony danych przez zagrożeniami z obszaru cyberbezpieczeństwa (wyciek danych).

Spotkanie przeznaczone jest dla menedżerów i specjalistów infrastruktury IT, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat nowych, pojawiających się technologii i wymieniać swoje doświadczenia z innymi specjalistami zajmującymi się inżynierią infrastruktury IT.
Dzięki rozwojowi technologii pojawiają się coraz nowsze rozwiązania ułatwiające zarządzanie zwirtualizowaną infrastrukturą zarówno w chmurze prywatnej jak i publicznej. Omówimy narzędzia umożliwiające efektywniejszą administrację data center i wskażemy sposoby optymalizacji posiadanych zasobów serwerowych i pamięci masowej w kontekście ochrony danych.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia związane z:
• zabezpieczeniem przed utratą danych w organizacji (backup, odzyskiwanie danych)
• zabezpieczeniem organizacji przed atakami z zewnątrz
• wydajnością infrastruktury i bezpieczeństwem
• własną infrastrukturą uzupełnioną wykorzystaniem rozwiązań w chmurze
• wirtualizacją serwerów i macierzy

Spotkanie odbędzie się 29 października br. w Warszawie. Szczegóły na temat udziału są dostępne na stronie:
http://engave.pl/mistrzowie-infrastruktury/

Podobne