Oracle Cloud Innovation Day w Warszawie


Szczegóły wydarzenia


Oracle Polska i jej partnerzy zapraszają na konferencję Oracle Cloud Innovation Day, podczas której będą omawiane zagadnienia związane zarówno z tworzeniem środowiska chmury, jak również jego skutecznego wykorzystywania w organizacji dla osiągnięcia jak największej wartości biznesowej. ITwiz został partnerem medialnym tej konferencji.

patronat_ITwiz

Cloud Computing pozwala organizacji mieć stały dostęp do najnowszych technologii po niewielkich kosztach, co radykalnie upraszcza zarządzanie zasobami IT i znacząco zmniejsza koszty działalności. Oracle dostarcza szeroki wachlarz usług chmurowych, umożliwiających korzystanie z infrastruktury (IaaS), platform informatycznych (PaaS) i oprogramowania biznesowego (SaaS). Oracle jest także jednym z liderów w dziedzinie utrzymywania infrastruktury cloud computing. Globalna sieć chmury Oracle składa się z 17 ośrodków obliczeniowych na wszystkich kontynentach.

Podczas Oracle Cloud Innovation Day będzie można poznać kluczowe elementy systemu IT opartego na modelu chmury, zwłaszcza systemy programowo-sprzętowe Oracle z flagowym produktem tej firmy – maszyną bazodanową Oracle Exadata. Przedstawiciele firmy zaprezentują przykłady konkretnych wdrożeń systemów IT opartych na tej maszynie. W programie spotkania jest także dyskusja panelowa w gronie ekspertów, analityków i praktyków.

Poruszane podczas konferencji tematy to m.in.:

  • światowe trendy cloud computing, rozwój modelu chmury w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej (prezentuje ekspert IDC),
  • zintegrowana platforma technologiczna Oracle EXA-stack,
  • sukces klienta Oracle: konsolidacja baz danych na maszynie Oracle Exadata w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
  • budowanie chmur publicznych na platformie Oracle Public Cloud,
  • konsolidacja infrastruktury IT drogą do skutecznego tworzenia chmur prywatnych,
  • bezpieczeństwo aplikacji mobilnych dzięki technologiom Oracle Mobile.

Konferencja Oracle odbywa się w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jedną z atrakcji będzie udostępnienie uczestnikom do swobodnego zwiedzania jednej z wystaw tematycznych o nazwie Re:generacja.

Więcej na stronie Oracle Cloud Innovation Day w Warszawie.

Podobne