Oracle Digital Day 2016


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

Zapraszamy na konferencję Oracle Digital Day, podczas której eksperci Oracle i firm partnerskich zaprezentują szeroki wachlarz zagadnień związanych w budowaniem i użytkowaniem systemów w modelu chmury obliczeniowej.

Podczas konferencji Oracle Digital Day 2016 zaprezentowane zostaną m.in. wszystkie elementy składające się na ofertę rozwiązań chmurowych Oracle, w tym rozwiązania HCM, CRM i EPM. Nie zabraknie również prezentacji możliwości platformy technologicznej Oracle, która pozwala na budowanie systemów w modelu cloud, a także systemów aplikacyjno-sprzętowych na czele z maszyną bazodanową Oracle Exadata. Konferencja Oracle Digital Day 2016, poza sesją plenarną, obejmować będzie także sześć ścieżek tematycznych.

Zapowiadane są także prezentacje poświęcone światowym trendom w obszarze chmury obliczeniowej, efektów zastosowania chmury w kontekście optymalizacji kosztów oraz poprawy wyników biznesowych, a także przykłady konkretnych wdrożeń systemów IT w modelu cloud i sesje demonstracyjne prezentujące działanie rozwiązań Oracle Cloud na żywo.

Szczegóły dotyczące agendy, a także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji Oracle Digital Day 2016 są dostępne na stronie:
https://eventreg.oracle.com/profile/web/index.cfm?PKWebId=0x365979b178

ITwiz jest patronem medialnym konferencji Oracle Digital Dat 2016. Zapraszamy do udziału.

Podobne