Portfolio Experience 2014


Szczegóły wydarzenia


Portfolio Experience 2014 to jedyna tej skali, organizowana w Polsce, konferencja poświęcona tematyce zarządzania portfelem projektów oraz biurami projektowymi. Omawiane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć mają m.in. metod oceny poziomu dojrzałości organizacji projektowej, nowych trendów i narzędzi wykorzystywanych w ramach biur projektowych, a także sposobów budowania zaangażowania kluczowych udziałowców projektów.

Organizatorzy zapowiadają, że udział w konferencji Portfolio Experience 2014 pozwoli uczestnikom uzyskać dostęp do narzędzi i praktyk pomagających w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych oraz optymalizacji projektów w organizacji. Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość zdobycia nawet 8 punktów PDU (Professional Development Unit). Konferencja Portfolio Experience 2014 będzie także doskonałą okazją do rozszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów. W roli prelegentów wystąpią doświadczeni kierownicy projektów – m.in.: Alfonso Bucero, Paul Hodgkins, Johnny Mo oraz Mariusz Chudy.

Szczegóły agendy oraz informacje na temat warunków uczestnictwa są dostępne na witrynie: http://www.portfolioexperience.pl/

Podobne