MENU

Qlikathon 2017

23 listopada 2017


Szczegóły wydarzenia


Branża analityki wizualnej rozwija się w błyskawicznym tempie, a kompetencje związane z analizą i interpretacją danych są coraz bardziej cenione praktycznie we wszystkich branżach. Jednocześnie, praktyczne wykorzystanie kompetencji data science to także umiejętność tworzenia ciekawych wizualizacji danych i wniosków z prowadzonych analiz. Z tego względu coraz cenniejsza staje się też umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających eksplorację i prezentację danych.

Przedstawiciele firmy Qlik zapraszają do udziału w hackatonie opartym na technologiach QlikView i Qlik Sense. Rozwijane w ramach rywalizacji aplikacje analityczne oceniane będą przede wszystkim pod kątem realizacji założonego celu, innowacyjności oraz zaawansowania technologicznego. Wpływ na ocenę mieć będą też ewentualne korzyści dla społeczeństwa wynikające z funkcjonalności stworzonych aplikacji.

W ramach Qlikathonu tworzone będą projekty aplikacji analitycznych opartych na rozwiązaniach firmy Qlik, w tym Qlik Sense lub QlikView. Możliwe będzie też integrowanie technologii Qlik z innymi rozwiązaniami za sprawą dostarczonych interfejsów API. O funkcjach aplikacji tworzonych w ramach prac konkursowych decydują ich autorzy – każdy zespół na początkowym etapie prac definiuje cel projektu, według którego finalna aplikacja będzie oceniana.

Dozwolone jest wcześniejsze przygotowanie koncepcji i założeń tworzonego oprogramowania oraz grafik, które zostaną wykorzystane w oprogramowaniu lub w jego prezentacji. Niedozwolone jest natomiast wcześniejsze przygotowanie kodu lub jego fragmentów. Co ważne, aplikacje tworzone w ramach Qlikathonu i w oparciu o technologie firmy Qlik mają bazować na danych dostarczonych przez uczestników rywalizacji.

Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca. Zwycięski zespół otrzyma voucher do jednego ze sklepów z elektroniką użytkową na kwotę 9 tys. zł. Zespoły, które uplasują się na dwóch kolejnych pozycjach otrzymają analogiczne vouchery na kwoty 3 tys. zł.
Liczba miejsc jest ograniczona. Do udziału w Konkursie zostanie dopuszczonych pierwszych 30 osób, które nadeślą swoje zgłoszenia. Do udziału w Qlikathonie uprawnione są dwu- lub trzyosobowe zespoły. W szczególnych przypadkach dopuszczeni do udziału w konkursie mogą być też uczestnicy indywidualni.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Qlikathonu i formularz dla osób zainteresowanych udziałem są dostępne na stronie:
http://go.qlik.com/EEU-17-Q4-EV-EEU-Hackaton-Qlikathon-PL-2017_Reg-LP.html

Podobne tematy:

Comments are closed.