RODO Forum


Szczegóły wydarzenia


Ciekawe prelekcje Partnerów, Informatica oraz Ministerstwa Cyfryzacji zapewniły wysoki poziom merytoryczny ostatniej edycji RODO Forum. Tegoroczna konferencja będzie miała miejsce niecałe dwa miesiące przed wejściem w życie RODO, dlatego zaprezentowane zostaną przykłady odbywających się aktualnie polskich wdrożeń GDPR. Celem Forum jest również zaprezentowanie rozwiązań, które zagwarantują skuteczną ochronę danych osobowych oraz spełnienie pozostałych rygorystycznych wymagań regulacji.

Organizatorzy zapowiadają, że tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będzie szereg paneli prezentacyjnych poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanych z dostosowaniem organizacji do wymagań unijnego regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. „Budując agendę RODO Forum zależy nam na interdyscyplinarnym charakterze przekazywanej wiedzy, dlatego też do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli środowisk prawniczych, biznesu, a przede wszystkim administracji publicznej, w tym Ministerstwa Cyfryzacji” – podkreślają organizatorzy konferencji.

Konferencja RODO Forum jest adresowana do przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw m.in. z branży finansowej, telekomunikacyjnej, dla których bezpieczeństwo danych osobowych jest kwestią kluczową.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i warunków udziału są dostępne na stronie: www.RODOForum.pl

Podobne