SAS Forum 2014 – Warszawa


Szczegóły wydarzenia


Motywem przewodnim jubileuszowej, 20. edycji konferencji SAS Forum jest potencjał zaawansowanych rozwiązań analitycznych w epoce rewolucji informacyjnej. Analiza coraz większych i bardziej różnorodnych zbiorów danych pozwala szybko i precyzyjnie reagować na nieustannie zmieniającą się rzeczywistość, śmiało kreślić strategie wzrostu, efektywnie zarządzać ryzykiem, a także skutecznie wykrywać zjawiska niepożądane. „Konferencja Business Powered by Analytics stanowi okazję wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie obecnych i przyszłych użytkowników SAS, reprezentujących różne branże i poszukujących innowacyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej” – przekonują organizatorzy.

Gościem specjalnym SAS Forum 2014 jest Mikołaj Jan Piskorski, profesor nadzwyczajny zarządzania (Associate Professor of Business Administration) w Katedrze Strategii, Harvard Business School, jest absolwentem studiów z zakresu ekonomii i polityki na Cambridge University, a także socjologii na Harvard University, gdzie uzyskał doktorat z zakresu teorii organizacji. Zajmuje się analizą sieci społecznych i ich wykorzystaniem w biznesie. Najnowsze wyniki badań opublikował w książce A Social Strategy: How We Profit From Social Media, wydanej w maju 2014 roku. Profil @mpiskorski można obserwować na Twitterze.

W sesji plenarnej, obok wystąpienia profesora Piskorskiego, organizatorzy przewidują 3 prezentacje poświęcone roli analityki biznesowej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. Natomiast w bloku popołudniowym zaplanowano równoległe sesje tematyczne: Fraud & Risk Management, Customer Intelligence, Analytics.

Więcej na stronie SAS Forum 2014.

Podobne