SAS Forum Polska 2016


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

SAS Forum to jedno z najważniejszych spotkań ekspertów, praktyków i użytkowników analityki oraz oprogramowania Business Intelligence w Polsce. Program konferencji podzielono, podobnie jak w latach poprzednich, na dwie ścieżki: biznesową i technologiczną.

Znaczenie narzędzi analitycznych systematycznie rośnie. Analityka biznesowa kształtuje sposób funkcjonowania nowoczesnych organizacji biznesowych, a także całych sektorów gospodarki oraz zasad rywalizacji konkurencyjnej. Upowszechnienie nowoczesnego podejścia do raportowania otworzyło drogę do szerszej optymalizacji przebiegu procesów biznesowych. Pozwoliło też podejmować bardziej trafne, racjonalne decyzje na wszystkich szczeblach funkcjonowania biznesu. Analityka biznesowa umożliwiła także zautomatyzowanie powtarzalnych operacji biznesowych, wpływając tym samym na kulturę organizacyjną wielu przedsiębiorstw. Nowa, oparta na wykorzystaniu analityki, kultura biznesu wymaga zmiany sposobu wykorzystania kadr i technologii. Firmom pozwala zarazem być bliżej naszych klientów, dostrzegać więcej szans i zagrożeń, efektywniej się rozwijać i odważnie spoglądać na przyszłe wyzwania rynkowe. Wspomnianym, biznesowym i technologicznym aspektom wykorzystania narzędzi Business Intelligence poświęcone będą prezentacje odbywające się podczas tegorocznej konferencji SAS Forum. Program konferencji podzielono na dwie ścieżki: biznesową i technologiczną.

• SAS Forum Technologiczne daje możliwość zapoznania się z nowościami, które są dostępne w ramach oferty SAS oraz sprawdzenia w praktyce szerokiego zakresu funkcjonalności dostępnych narzędzi i rozwiązań w obszarze: Data Management, Business Intelligence, Advanced Analytics, Big Data Analytics, Cloud Analytics, In-Memory Analytics, integracji technologii SAS oraz Hadoop i innych. Sesje technologiczne poświęcone będą także najnowszym trendom definiującym kierunki rozwoju narzędzi analityki biznesowej.

• Program części biznesowej obejmuje sesję plenarną oraz 4 równoległe sesje tematyczne poświęcone rozwiązaniom Customer Intelligence, Fraud Management, Risk Management, Analytics. Sesje odbywające się w ścieżce SAS Forum Biznesowe będą okazją do poznania możliwości dzisiejszych rozwiązań analitycznych na przykładzie praktycznych zastosowań. Występujący w roli prelegentów eksperci i klienci SAS podzielą się z uczestnikami także doświadczeniami w zakresie roli narzędzie Business Intelligence w budowaniu innowacyjnych modeli biznesowych tak ważnych w kontekście cyfrowej transformacji biznesu.

Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna konferencja zgromadzi około 800 gości – przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw i instytucji reprezentujących wszystkie sektory rynku, przedstawicieli sektora akademickiego oraz partnerów firmy. Program konferencji obejmuje 2 części: biznesową i technologiczną.

Szczegółowe informacje na temat konferencji, a także formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
http://www.sas.com/pl_pl/events/2016/sas-forum-2016/sf-technologiczne.html

ITwiz jest patronem medialnym SAS Forum 2016. Zapraszamy do udziału.

Podobne