Security Case Study 2017


Szczegóły wydarzenia


Konferencja SCS to wydarzenie poświęcone kwestii bezpieczeństwa IT w wielu wymiarach. Zdaniem organizatorów konferencję wyróżnia unikalny program merytoryczny, który wykracza poza standardowy schemat konferencyjny.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem rozwiązań mobilnych i serwisów internetowych, analizą złośliwego oprogramowania oraz ochroną infrastruktury krytycznej i administracji publicznej. Omówione zostaną też najgroźniejsze ataki sieciowe, w tym DDoS i APT. W roli prelegentów podczas konferencji Security Case Study wystąpią m.in. przedstawiciele firm i organizacji, takich jak: FireEye, Team Cymru, ICANN, CERT-Bund, TeliaCERT, CIRC.LU. Zapowiadane są też prezentacje ekspertów w zakresie zwalczania ransomware. Dodatkowo, jedna ze ścieżek tematycznych poświęcona będzie kwestii wojny informacyjnej.

Organizatorzy konferencji zapowiadają także dwa bezpłatne warsztaty np. analizy elektronicznego materiału dowodowego oraz rozwiązań wspierających wymianę informacji na temat złośliwego oprogramowania. Warsztaty dostępne dla zarejestrowanych uczestników konferencji zostaną zorganizowane 12 września.

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji Security Case Study 2017 oraz warunków uczestnictwa są dostępne na stronie: https://www.securitycasestudy.pl/program-2017/

ITwiz jest patronem medialnym konferencji Security Case Study 2017. Zapraszamy do udziału.

Podobne