SECURITY CASE STUDY 2018


Szczegóły wydarzenia


SECURITY CASE STUDY to konferencja organizowana przez praktyków, ludzi, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego, gotowych do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. Jest to także doskonałe miejsce do wymiany poglądów i doświadczeń. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jako organizator dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy konferencji otrzymali nie tylko potężną dawkę wiedzy w postaci prezentacji oraz warsztatów ale także aby mieli komfortowe warunki do rozwoju kontaktów biznesowych, kuluarowych rozmów i dyskusji.

Na program konferencji składa się m.in. prezentacji rzeczywistych przykładów wdrożeń rozwiązań bezpieczeństwa IT, a także praktycznych doświadczeń związanych z realizacją tego rodzaju projektów. Według zapowiedzi program konferencji wypełnią kwestie najistotniejsze obecnie dla profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem IT, zaś proponowana formuła w naturalny sposób wymusza podzielenie się doświadczeniami i rekomendacjami dotyczącymi omawianych zagadnień, cyberzagrożeń oraz ataków.

Prezentowane case study dotyczyć będą zarówno kwestii technicznych, jak i organizacyjnych, w tym m.in.: ochrony środowisk zwirtualizowanych, wykrywania incydentów i zagrożeń, ochrony danych osobowych, a także trendów oraz prognoz rynkowych. Przewidziano także warsztaty poświęcone tematyce ochrony firmowych środowisk IT.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przede wszystkim:
• dyrektorów i menedżerów działów bezpieczeństwa IT,
• specjalistów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego
• liderów technicznych projektów związanych z bezpieczeństwem
• pasjonatów i entuzjastów IT

Szczegółowa agenda konferencji, a także informacje na temat warunków udziału są dostępne na stronie: https://www.securitycasestudy.pl

Podobne