Serwerownię tanio sprzedam!


Szczegóły wydarzenia


Tematem przewodnim konferencji „Serwerownię tanio sprzedam!” będzie zmiana umiejętności miękkich i zdobycie nowych kompetencji w zespole IT, który transformuje się do chmury.

Program skierowanej przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie strukturami IT obejmie m.in. podsumowanie trendów, wyzwań oraz potencjału zmian cyfrowych w kontekście potrzeb biznesowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną też przykłady projektów realizowanych przez wybrane firmy wdrażające strategię cyfryzacji biznesu.

Agenda konferencji obejmuje też:
• podsumowanie zmian w zakresie kompetencji niezbędnych w nowoczesnych działach IT;
• historię powstania, możliwości i plany rozwoju centrów danych firmy Microsoft;
wpływ kultury organizacyjnej firmy na transformację wewnętrznego działu IT;
• omówienie dobrych praktyk w zakresie migracji środowisk IT do chmury;

Szczegółowe informacje na temat agendy, a także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji dostępne są na stronie:
https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x211114818f8

Podobne