X Ogólnopolski Kongres Smart City – założenia i perspektywy


Szczegóły wydarzenia


Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem tego typu o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities.

• W jakim zakresie województwo mazowieckie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
• W czym drzemie największy potencjał miast?
• W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
• Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu, i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
• Czym jest Smart Grid – jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
• Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury – jak go wdrożyć?

Odpowiedzi na powyższe pytania poświęcony będzie program X edycji Ogólnopolskiego Kongresu Smart City. Podczas konferencji omówione zostaną m.in. wnioski z analizy stanu bieżącego oraz prognozy potrzeb, możliwości i efektów realizowanych w polskich miastach inicjatyw rozwojowych. Podsumowana zostanie też efektywność działania instytucji publicznych w kontekście wsparcia dla projektów zakładających rozwój inteligentnych miast, a także związany z takimi projektami potencjał firm, ośrodków naukowych i różnego rodzaju organizacji.

Tematyka planowanych przez organizatorów paneli dyskusyjnych obejmie m.in. omówienie znaczenia nowych technologii w kształtowaniu rozwoju polskich miast. W tym zakresie zaprezentowane zostaną zarówno perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, kwestie związane z zarządzaniem infrastrukturą miejską, a także konkretne rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego, w tym rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT.

Program konferencji obejmuje też m.in. prezentacje i panele dyskusyjne poświęcone m.in. efektywnemu wytwarzaniu i wykorzystywaniu energii w aglomeracjach miejskich, a także zarządzaniu zasobami miejskimi.

Udział w konferencji jest bezpłatny m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych, a także krajowych i zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców.

Szczegółowa agenda oraz informacje dotyczące warunków udziału w konferencji dostępne są na stronie:
http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
Paweł Jakubowski – Zastępca Burmistrza, Urząd miasta Opalenicy
Piotr Januszewicz – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający – CIFAL Płock
Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk – Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
Małgorzata Durda – Dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
Adam Kruczek – ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
Adam Kapella – Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce
Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza
Krzysztof Komorowski – Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego
Mariusz Sudoł – Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii
Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Mateusz Kędzierski – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Krzysztof Biernat – Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Szymon Firląg – Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Andrzej Kaźmierski – Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Emilia Piotrowska – Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, Warszawski Alarm Smogowy
Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej
Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu, Veturilo

Patronat honorowy nad X Ogólnopolskim Kongresem Smart City objęli m.in.: Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ambasada Szwecji, Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Partnerami wydarzenia są: ThinkIt Consulting oraz VOLVO Polska. ITwiz jest patronem medialnym Ogólnopolski Kongresu Smart City.

Podobne