VIII Konferencja Sieci Szerokopasmowe


Szczegóły wydarzenia


patronat_ITwiz

Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją w obliczu budowy gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie lista barier, zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i prawnych jest długa. Na temat najlepszych rozwiązań i możliwości dyskutować będą paneliści i uczestnicy ósmej edycji konferencji Sieci Szerokopasmowe.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Wspomniana budowa sieci szerokopasmowych jest podstawą do dalszej informatyzacji regionów i jednym z elementów ich zrównoważonego rozwoju. Dlatego też przedstawiciele administracji publicznej oraz największych firm dostarczających rozwiązania dla branży spotykają się cyklicznie w jednym miejscu, by nie tylko nawiązać wzajemne kontakty i współpracę, ale również zaproponować zmiany, które usprawnią proces budowy powszechnego dostępu do szybkiego Internetu. Rolę forum dla tego rodzaju spotkań pełni konferencje Sieci Szerokopasmowe.

Program VIII edycji konferencji obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:
• Pobudzania inwestycji oraz likwidacji barier technologicznych;
• Zasad finansowania sieci szerokopasmowych;
• Nowych technologii szerokopasmowych;
• Scenariuszy konsolidacji infrastruktury;
• Priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie budowy sieci szerokopasmowych;
• Zidentyfikowanych potrzeb związanych z e-administracją i e-usługami publicznymi;

Efektem dyskusji panelowych prowadzonych podczas konferencji będą m.in. rekomendacje przedstawiane najwyższym władzom w Polsce. Będą one zawierały propozycje zmian legislacyjnych, które pozwolą usprawnić planowanie oraz realizację inwestycji dotyczących szeroko rozumianych sieci szerokopasmowych.

Nad poziomem merytorycznym czuwa Rada Programowa i Rada Ekspercka Wydarzenia, działające pod przewodnictwem Prezesa Piotra Muszyńskiego (Orange Polska), w której skład wchodzą m.in.:
• Anna Streżyńska (Minister Cyfryzacji)
• Magdalena Gaj (Prezes UKE)
• Przemysław Kurczewski (EmiTel)
• Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent)
• Jacek Niewęgłowski (P4)
• Adam Sawicki (T-Mobile)

Informacje na temat agendy i warunków udziału, a także fotorelacja z poprzednich edycji konferencji Sieci Szerokopasmowe są dostępna na stronie: http://polskainfrastruktura.pl/

Organizatorem konferencji jest MM Conferences S.A. ITwiz jest patronem medialnym konferencji. Zapraszamy do udziału.

Podobne