WISE THREAT INTELLIGENCE FOR CERT


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

Zapraszamy na śniadanie produktowe z Wisenet i ThreatQuotient. W trakcie spotkania omówiona zostanie m.in. specyfika działań Threat Intelligence, a także korzyści wynikające z wykorzystania komercyjnej platformy ThreatQ. Proponowana przez organizatora formuła spotkania zamkniętego, dedykowanego wyłącznie jednostkom CERT, oferuje możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń w zaufanej grupie ekspertów.

ThreatQ to centralne repozytorium łączące dane o zagrożeniach zewnętrznych z danymi i zdarzeniami wewnętrznymi. Rozwiązanie pomaga automatyzować nadawanie priorytetu danym dotyczących zagrożeń, w oparciu o specyficzne parametry, zdefiniowane dla klienta. Tym samym pozwala przyspieszać identyfikację początkowych źródeł ataków, wyświetlając istotne – określone wysokim priorytetem – zagrożenia w jednym miejscu.

Rozwiązanie to jest otwartą i nieustannie rozwijaną platformą, która ma za zadanie pomóc zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w procesach analizy zagrożeń, uzyskaniu wglądu w kontekst incydentów oraz nadawaniu im właściwych priorytetów. To z kolei ma przełożyć się na lepszą decyzyjność, przyspieszenie działań w zakresie detection/response oraz usprawnienie wewnętrznej współpracy w ramach zespołu. ThreatQuotient jest wykorzystywany przez największe, globalne marki jako podstawa wszystkich, podejmowanych operacji bezpieczeństwa oraz fundament systemu zarządzania zagrożeniami.

Informacja o dokładnym miejscu spotkania zostanie przesłana do zarejestrowanych uczestników.

Rejestracji należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem uczestnictwa na adres: szkolenia@wisenet.pl

Podobne