XXVI Forum Teleinformatyki


Szczegóły wydarzenia


Forum Teleinformatyki jest najstarszą i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego. Wydarzenie jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. Tegoroczna edycja, organizowana pod hasłem „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”, została przeniesiona w sferę wirtualną, co pozwoliło organizatorom na większą elastyczność w kształtowaniu programu.

Forum tradycyjnie gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa oraz umożliwia publiczną wymianę doświadczeń i poglądów poprzez czynny udział w dyskusjach panelowych. W ubiegłorocznej edycji Forum wzięło udział ponad 500 osób. Zdecydowaną większość z nich stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej oraz samorządowej, biznesu, środowisk naukowych, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Tegoroczne, XXVI Forum Teleinformatyki będzie odbywać się w formie wydarzenia internetowego. Program konferencji podzielono na dwa dni. Pierwszego dnia Forum otworzą: prezentacja Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji nt. Celów i działań wobec globalnej transformacji cyfrowej oraz „Złoty wykład” – „50 lat wspinaczki ku chmurom” prof. Jana Madeja z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dalsze prezentacje podzielono na sesje tematyczne:
• Infrastruktura informacyjna państwa – stan, wyzwania, perspektywy kluczowych projektów
• Zaawansowane narzędzia stymulujące i chroniące procesy biznesowe w ubezpieczeniach
• Cyberbezpieczeństwo procesów informacyjnych
Pierwszego dnia XXVI Forum Teleinformatyki odbędzie się też panel dyskusyjny poświęcony analizie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Podczas drugiego dnia Forum odbędą się natomiast trzy sesje:
• Forum młodych mistrzów
• Systemy zarządzania dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej
• Forum nowych idei

XXVI Forum Teleinformatyki zakończy moderowana przez Borysa Stokalskiego dyskusja nt. „Czy i jak doświadczenia pandemii zmienią wizję i pragmatykę cyfrowej transformacji państwa”.

Szczegółowe informacje na temat Forum Informatyki oraz agendy tegorocznej edycji są dostępne na stronie: http://www.forumti.pl Formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem: http://rejestracja.forumti.pl/
Zapraszamy do udziału.