XXVII Forum Teleinformatyki


Szczegóły wydarzenia


Tegoroczna, XXVII edycja Forum Teleinformatyki odbędzie się pod hasłem “Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy”. Prowadzone już po raz drugi wirtualnie, obrady poświęcone będą doświadczeniom z ponad półtorarocznej transformacji państwa i gospodarki ze szczególnym naciskiem na konstruktywne wyciągnięcie wniosków z porażek i wskazanie, jak minimalizować ryzyko ich występowania.

Zdaniem organizatorów XXVII Forum Teleinformatyki dziś nikt nie ma wątpliwości, że w obliczu zmian powiązanych z pandemią COVID-19 sprawne funkcjonowanie naszego państwa i gospodarki możliwe jest dzięki realizacji cyfrowej transformacji procesów wewnętrznych państwa oraz usług dla obywateli, w szczególności umożliwienia realizowania ich w sposób zdalny.

Tegoroczna edycja Forum Teleinformatyki odbędzie się w dniach 23 i 24 września. Program XXVII edycji konferencji obejmuje 7 sesji tematycznych. Będą to:

  • Sesja 1 – Forum zaproszonych gości – dwa wystąpienia eksperckie.
  • Sesja 2 – Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty wobec pandemii – wystąpienia z wybranych instytucji, które zaprezentują interesujące i działające systemy informatyczne stworzone w związku z pandemią.
  • Sesja 3 – Forum Nowych Idei „Odporność cyfrowa systemów informacyjnych. SMART – cyfrowa szczepionka” – przedstawienie problematyki, jak wykorzystać internet rzeczy, zaawansowaną analitykę, i dane dla zwiększania odporności krytycznych procesów w gospodarce na globalne zagrożenia, takie jak lockdown. Sesja przygotowana i prowadzona przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.
  • Sesja 4 – Bezpieczeństwo procesów informacyjnych – sesja przygotowana i prowadzona przez NASK oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.
  • Sesja 5 – Forum administracji terenowej.
  • Sesja 6 – Kocioł dyskusyjny pt. „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza, wnioski”.
  • Sesja 7 – Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym i dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Podczas otwarcia XXVII Forum Teleinformatyki wręczone zostaną nagrody: „Złoty Herold I stopnia” oraz Nagroda im. Marka Cara.

Szczegółowe informacje na temat programu XXVII Forum Teleinformatyki oraz warunków udziału są dostępne na stronie: www.forumti.pl

XXVII Forum Teleinformatyki organizują BizTech Konsulting SA oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konferencji objęły: Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. ITwiz jest jednym z patronów medialnych. Zapraszamy do udziału.