Spotkanie biznesowe: Zaufanie podstawą gospodarki cyfrowej


Szczegóły wydarzenia


Zaufanie to podstawa każdej relacji, a w czasach cyfrowej transformacji jest to szczególnie istotny element współpracy – w dzisiejszych realiach zaufanie nabiera cech nowej waluty. Zmienia się charakter przedsięwzięć biznesowych i podejście liderów do ich prowadzenia. Bezpieczeństwo, przejrzystość, transparentność działań to dzisiaj kluczowe wyzwania biznesu w erze ekonomii zaufania. Zaufania wymagającego zastosowania określonych rozwiązań także na poziomie infrastruktury IT.

W organizowanym przez firmę IBM spotkaniu w roli prelegentów wezmą udział przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, rządu oraz sektora nauki. Spotkanie odbywające się pod hasłem „Zaufanie podstawą gospodarki cyfrowej” ma rozpocząć dyskusję na temat zaufania, ekonomii, biznesu i nowych pokoleń w świecie technologii.

Agenda spotkania obejmuje m.in. tematy związane z wyzwaniami biznesu i sektora publicznego w erze ekonomii zaufania oraz znaczeniem zaufania jako nowej waluty w cyfrowym świecie. Omówiona zostanie także rola technologii we wspieraniu nowych trendów w gospodarce – w szczególności tych, wykorzystujących chmurę obliczeniową, systemy kognitywne, czy rozwiązania, takie jak Blockchain.

Szczegółowe informacje na temat spotkania, a także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem są dostępne na stronie: http://ibm.biz/zjakzaufanie

ITwiz jest patronem medialnym spotkania „Zaufanie podstawą gospodarki cyfrowej”. Zapraszamy do udziału.

Podobne