Agnieszka Czarnecka

Dyrektor HR w firmie Altkom. Od 2004 roku związana z branżą IT i nowych technologii w obszarze zarządzania polityką personalną oraz HR’owego wsparcie procesów wewnątrzfirmowych od rekrutacji, systemów motywacyjnych, ścieżki karier, oceny przez zarządzanie wiedzą po cały system kształcenia (szkolenia, treningi, coaching indywidualny).