Andrzej Gontarz

Współtwórca pierwszych polskich serwisów internetowych i baz danych poświęconych kulturze, autor analiz na temat polityki kulturalnej samorządów lokalnych w Polsce. Od 2007 r. wykłada w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na UJ. Współautor scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020″ – Technologie informacyjne i komunikacyjne (2008). Do 2013 roku dziennikarz Computerworld. Wiceprezes fundacji Instytut Mikromakro.