Jak zoptymalizować bezpieczeństwo danych w kontekście 5 najgroźniejszych typów ataków

Ochrona danych musi obejmować każde miejsce ich przetwarzania – od serwera do stacji roboczej, w biurze i w domu, w chmurze i poprzez zdalny dostęp do zasobów. Narzędzia do ochrony muszą być w stanie wykrywać zagrożenia pochodzące z dowolnego źródła i kierunku, a także automatycznie zapobiegać jak największej liczbie ataków. Muszą też dostarczać przydatnych informacji, aby ułatwić specjalistom ds. bezpieczeństwa ustalanie priorytetów i skuteczne reagowanie.

Wobec rosnącej skali i stopnia złożoności dzisiejszych zagrożeń niezbędna staje się też centralizacja mechanizmów obronnych, a także zapewnienie kontroli nad danymi niezależnie od sposobu ich przetwarzania i miejsca składowania. Cenna jest także możliwość precyzyjnego sterowania politykami bezpieczeństwa, które uwzględnią szereg czynników, w tym: wykorzystywane przez poszczególnych użytkowników aplikacje, kategorie przetwarzanych za ich pośrednictwem danych, sposób korzystania z firmowych zasobów IT, a także poziom ryzyka biznesowego.

Wspólnie z firmą McAfee oraz Arrow – dystrybutorem rozwiązań McAfee w Polsce – prezentujemy raport zawierający omówienie praktycznych sposobów ochrony przed pięcioma, najistotniejszymi dziś zagrożeniami ukierunkowanymi na dane biznesowe, w tym z wewnątrz organizacji.

Odpowiadamy między innymi na pytania:
• Jak zapobiec temu, aby użytkownicy nie mogli wysyłać wrażliwych danych pocztą elektroniczną czy kopiować danych na USB lub na własny dysk w chmurze?
• Jak szybko można wykryć tego typu działania i jakimi narzędziami?
• W jaki sposób nadzorować wiele, różnych typów prób naruszenia bezpieczeństwa danych biznesowych?
• Jak zoptymalizować procesy związane z bezpieczeństwem danych?

Zapraszamy do pobrania publikacji,
Redakcja ITwiz

Wypełnij formularz i pobierz whitepaper firmy McAfee „From Endpoint to Network to Cloud – Optimized Data Lifecycle Security In an Era of Pervasive Threats”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Whitepaper powstał w oparciu o doświadczenia specjalistów ds. bezpieczeństwa firmy McAfee.
W publikacji przedstawiono m.in. 5 typowych scenariuszy ataku ukierunkowanego na dane biznesowe, a także – opisany na przykładzie działania rozwiązań McAfee – sposób efektywnego przeciwdziałania zagrożeniom. W treści znalazły się też rekomendacje i dobre praktyki ułatwiające zbudowanie skutecznej ochrony przed dzisiejszymi, wymierzonymi w biznes zagrożeniami IT.