Odpowiadają za 50% połowę z 4 mld zł, czyli łącznej kwoty zamówień publicznych rozstrzygniętych w 2016 roku. Największy kontrakt (124 mln zł) – na utrzymanie i rozwój systemu IT – podpisała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z HP Enterprise.

Dla przypomnienia w roku 2016 wielkość zamówień na rynku publicznym zmniejszyła się o 50% z 8 mld zł w roku 2015 do 4 mld zł w roku poprzednim.

Łącznie jednak największe sukcesy – biorąc pod uwagę 100 największych przetargów – odnotowała firma Kamsoft (167 mln zł z dwóch przetargów) i firma Koncept (160 mln zł, 5 przetargów). HP Enterprise znalazło się na 3. miejscu przed firmami Betacom (120 mln zł, 3) i Sygnity (107 mln zł, 3).

Jeśli chodzi o zamawiających to najwięcej przetargów rozstrzygnęło w 2016 roku Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (12 postępowań na łączną kwotę 243 mln zł). Następnie zaś: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (5, 215 mln zł), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (7, 178 mln zł), Narodowy Fundusz Zdrowia (3, 176 mln zł), Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie (6, 164 mln zł) oraz Ministerstwo Finansów i Centrum Przetwarzania Danych MF (6, 159 mln zł).

Jeśli zaś chodzi o spółki Skarbu Państwa to w pierwszej 5-tce zamawiających były: Poczta Polska (3 przetargi na kwotę 98 mln zł), PKP (5, 70 mln zł), Grupa PGE (5, 65 mln zł) i Energa (3, 34 mln zł).

ZamawiającyWartość (w zł)ZwycięzcaPrzedmiot (skrócony)
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA123 907 481HP ENTERPRISE POLSKAUtrzymanie i Rozwój Systemu Informatycznego Agencji – SIA (ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSIPplus, PA).
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA87 156 250KAMSOFTSubskrypcja i konserwacja systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia obejmująca usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy oprogramowania przez okres 3 lat w części obsługiwanej przez konsorcjum KAMSOFT ASSECCO.
MINISTERSTWO FINANSÓW80 707 088SYGNITYZakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA79 690 271KAMSOFTSubskrypcja i konserwacja systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia obejmująca usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy oprogramowania przez okres 3 lat w części obsługiwanej przez firmę Kamsoft S.A.
INSPEKTORAT UZBROJENIA72 127 508KONCEPTDostawa małogabarytowych stacji roboczych MSD (beh), stacji roboczych SD (bdf), SD (bde), monitorów M3
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH67 114 472BETACOMZakup licencji/subskrypcji Microsoft oraz usług wsparcia i konsultacyjno-wdrożeniowych.
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI61 373 898S&T SERVICES POLSKABudowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych. Dostawa przełączników i modułów: Przełączniki typu: M 24C, M 48 C, U 8C, I 24C, I48C, U 12F, U 24F, UX 32F, UXE4 16F, N 24FD, N 24SX- Moduły typu: SX, LX, T, SR, CU2.
POCZTA POLSKA54 010 518T-MOBILE POLSKADostawa Urządzeń Mobilnych z Akcesoriami oraz Transmisją Danych, Signature padów i Licencji dla Poczty Polskiej S.A.
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI45 705 057KONCEPTDostawa stacji roboczych, monitorów.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WARSZAWIE44 461 544BETACOMDostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programów licencjonowania grupowego ;Microsoft Enterprise Agreement i ;Microsoft Products and Services Agreement lub produktów równoważnych
1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W WAŁCZU43 203 750TELDATUsługa – modyfikacja Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSAwp systemów Jaśmin.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH41 200 000ENGAVEŚwiadczenie wsparcia oraz opieki serwisowej oprogramowania Oracle wraz z nabyciem dodatkowych licencji Oracle Tuxedo lub równoważnych.
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA40 560 000ASSECO POLANDZapewnienie rozwoju Systemu Informatycznego Agencji (SIA) pod kątem implementacji niezbędnych wymagań na Kampanię 2016. W ramach zamówienia zrealizowane zostaną Zadania wprowadzające następujące modyfikacje: 1) Dostosowanie obsługi kontroli administracyjnej oraz dostosowanie udostępniania danych dotyczących płatności obszarowych od K2015 na potrzeby kontroli krzyżowych z systemami zewnętrznymi. 2) Dostosowanie obsługi procesu weryfikacji wniosków po kontroli na miejscu. 3) Dostosowanie obsługi naliczeń. 4) Dostosowanie udostępniania danych w PA oraz zasilenie SIZ. 5) Import i wprowadzanie raportów z kontroli na miejscu KP (OB i ONW) i CC. 6) Dostosowanie obsługi kontroli administracyjnej i naliczeń dla spraw PRS. 7) Dostosowanie obsługi wniosków zalesieniowych w systemie IACSplus. 8) Dostosowanie obsługi procesu weryfikacji wniosków po kontroli na miejscu i naliczeń dla spraw WZL. 9) Dostosowanie obsługi kontroli administracyjnej.
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE37 062 345TECHSOURCEDostawa notebooków NB (acf, beg), tabletów TBw
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH36 900 000ZETO W KATOWICACHModyfikacja i wykonywanie usług dodatkowych związanych z realizowanymi modyfikacjami dla systemu Rentier-Manager/Adabas.
POCZTA POLSKA35 144 930BLUEBRAINZakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.
PKP PLK35 088 579GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNEZakup sprzętu komputerowego dla Grupy Zakupowej PKP S.A.
PROKURATURA GENERALNA 30 894 309INTEGRATED SOLUTIONSWybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft i usług stowarzyszonych dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów ramowych zawartych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z firmą Microsoft.
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA30 324 122COMARCHUtrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD, RG.PROW.
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI27 684 931DECSOFTDostawa dodatkowych uprawnień licencyjnych, migracja posiadanych uprawnień licencyjnych oraz świadczenie wparcia technicznego dla pozyskiwanego oraz posiadanego oprogramowania IBM.
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE26 606 868KONCEPTDostawa urządzeń wielofunkcyjnych UW2 oraz drukarek DL1, DL2, DL3
ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE24 260 500ESSEMBLIRealizacja usług rozwoju, utrzymania i transferu wiedzy dot. Systemu Smile w zakresie systemów: CC&B EOB oraz CC&B EOP; BI Publisher EOB oraz BI Publisher EOP; Portal Energa24.pl; Portal Sprzedawców.
MINISTERSTWO FINANSÓW23 400 000ITCZakup usługi utrzymania i asysty dla Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor.
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU20 911 888NEXTBIKE POLSKADostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego.
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI20 820 199KENBIT KOENIG I WSPÓLNICYDostawa notebooków, tabletów
MINISTERSTWO FINANSÓW20 589 851QUMAKZaprojektowanie i wybudowanie Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w ramach Projektu HARF
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA20 336 047DAHLIAMATICZakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle do 31.12.2016 oraz usługa migracji EBS i Payroll na model ELA.
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ19 398 661INDRA SISTEMASZakupu platformy walidacyjno-testowej iTEC dla PAŻP oraz zakupu systemu ATM iTEC na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Oro Navigacija”.
PGE DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ ŁÓDŹ-MIASTO17 296 660DGTBudowa warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI).
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI15 596 400PPHU PIOMARDostawa stacji roboczych
MINISTERSTWO ROZWOJU15 494 687ATOS POLSKAŚwiadczenie usług rozwoju i utrzymania systemów informatycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wspierających realizację programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, w tym centralnego systemu teleinformatycznego.
TAURON DYSTRYBUCJA15 354 820ANDRADostawa urządzeń transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard LTE, realizujących transmisję danych z układów pomiarowych stacji bilansujących SN/nN w ilości 16180 szt. na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA15333333.33KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie wydrukiem biurowym polegające na budowie i utrzymaniu Systemu Centralnego Wydruku (CSW) w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wraz z dostarczeniem i utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer).
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI14953717.18S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.Część NR: 2 Nazwa: Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych. Dostawa routerów i kart sieciowych: Routery typu: IP A, IP B, IP AE, N A, U V, U AXV- Karty sieciowe typu: IP A, IP B, IP C
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM14381329.48SID SP. Z O.O.Zakup usług wsparcia oraz licencji do posiadanego przez Zamawiającego systemu ERP. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia oraz licencji do posiadanego przez Zamawiającego systemu ERP.
MINISTERSTWO FINANSÓW13995353.28COMARCH S.A.Budowa, wdrożenie i utrzymanie Systemu ERP w Ministerstwie Finansów.
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU13960500CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP.J.Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Radomiu
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA OBRÓT ODDZIAŁ W WARSZAWIE13 806 000SYGNITUtrzymanie systemów informatycznych-bilingowych autorstwa Sygnity S.A.
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM13 409 349ASSECO POLANDZakup licencji i platformy sprzętowej
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI13 235 508TECHSOURCEDostawa notebooków.
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE12 904 643QUMAKDostawa serwerów SR1A(b), SR1A(c), SR2A(c), SR3A(c), półek dyskowych SB
SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE12 704 572MAXTODostawa komputer typ 1 – w ilości sztuk: 3 988
ENEA OPERATOR12 700 000SYGNITYDostawa i wdrożenie w ENEA Operator Sp. z o.o. systemu informatycznego dla wspomagania zarządzania majątkiem sieciowym, gospodarką nieruchomościami oraz zarządzania pracą brygad w terenie.
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 12 421 032TRANSITION TECHNOLOGIESZakup usługi Asysty Technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych Policji.
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁODZI12 276 672NEXTBIKE POLSKAWykonanie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP).
3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE12 060 353GISSModyfikacja terminali satelitarnych VSAT.
IZBA CELNA W KRAKOWIE11 925 507INFOVIDE-MATRIXŚwiadczenie usług rozwojowych dla SYstemu AES/AIS, celem rozbudowy i dostosowania do wymagań wynikających ze współpracy z komponentami wytworzonymi lub rozwijanymi w ramach Projektu PUESC.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE11 527 671THALES POLSKAUsługi utrzymaniowo – serwisowe systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie na lata 2016 – 2019.
CPD MINISTERSTWA FINANSÓW11 223 000SYMMETRYRozbudowa środowiska bezpieczeństwa danych w CPD MF na potrzeby realizacji I Fazy Projektów CVP, e-finanse oraz PUESC
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI10 939 005DIMENSION DATA POLSKADostawa wideotelefonów IP oraz licencji do w/w telefonów
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 10 479 600ATENDEZakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST.
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA10 342 800ASSECO POLANDPrzedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie systemów informatycznych bilingowych przez okres 3 lat.
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU10 195 900PW MULTIKOM ADAM PAPIERSKIDostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Starostwa Powiatowego w Radomiu
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII9 977 931IN4MATESŚwiadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla licencji Oracle- BO-ZP.2610.65.2015.IZ.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE9 968 485SIDRozbudowa funkcjonalna systemu zarządzania Zasobami Ludzkimi SAP HCM w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI9 861 109SOFTWAREONE POLSKADostawa oprogramowania dla SZ RP (sprawa nr 17/4/26/16).
ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SĘKOCINIE STARYM9 756 098COMPAREX POLANDZakup licencji Microsoft dla jednostek organizacyjnych LP. Numer referencyjny: DZ.270.33.2015
ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE9 644 026OPTINGORealizacja rozwoju, utrzymania i transferu wiedzy w Systemie Smile w zakresie systemu SIEBEL CRM.
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE9 550 950ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJIDostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych, nr sprawy 116/BŁiI/15/DG.
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 42269 500 000WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1Usługa wykonania diagnostyki, konserwacji i naprawy sprzętu łączności cyfrowej w latach 2016-2018
URZĄD MIASTA ŁODZI-WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI9 443 000SPUTNIK SOFTWAREDostawa nowych wersji oprogramowania komputerowego oraz świadczenie usług asysty technicznej dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA9 195 612TRANSITION TECHNOLOGIESZapewnienie świadczenie asysty technicznej i konserwacji (Software Update Licence & Support) dla zakupionych poduktów Oracle.
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO9 184 643PROAUDIO-AVTDostawa wyposażenia dla Projektu pn. Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w zakresie wyposażenia w systemy Audio, Wideo, Oświetlenia i Centralnego Sterowania.
POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE9 110 087APN PROMISEDostawa pakietu oprogramowania zapewniającego ujednolicenie środowiska usług katalogowych, poczty elektronicznej, zarządzania stacjami roboczymi w ramach sieci WAN Poczty Polskiej S.A.
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE9 010 980CITY PARKING GROUPZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie projektu 2. Zarządzanie SPP, w tym m.in.: Prowadzenie Biura Strefy Płatnego Parkowania, Zorganizowanie oraz prowadzenie systemu monitorowania i kontroli SPP przez co najmniej 11 kontrolerów, w zakresie uiszczania opłat za parkowanie, Bieżąca obsługa, naprawa oraz konserwacja urządzeń do obsługi SPP, Naprawy urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania, Zorganizowanie opróżniania skarbców parkomatów wraz z ochroną, transportem i wpłatą pieniędzy na konto bankowe Zamawiającego.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO8 988 316INTEGRATED SOLUTIONSZakup, dostawa oraz instalacja przełączników sieciowych a także usługa serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy
CPD MINISTERSTWA FINANSÓW8 953 047BETACOMRozbudowa Platformy Integracyjnej opartej o oprogramowanie IBM posiadane przez Zamawiającego poprzez zakup oprogramowania IBM lub równoważne wraz z Usługą Dedykowanej Asysty Technicznej.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH8 833 038KBJWsparcie utrzymania Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ).
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH8 825 000COMPFORT MERIDIAN POLSKAWsparcie w utrzymaniu środowiska Mainframe i NROI. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wdrożenia zmian w technologii eksploatacji systemu EMIR pozwalających na wydłużenie przetwarzania dziennego poza godzinę 24:00; 2) wdrożenia technologii zIIP Enabler bez przeniesienia do środowiska docelowego nowych serwerów z13; 3) przeniesienia technologii zIIP Enabler do środowiska docelowego nowych serwerów z13; 4) konsolidacji środowisk technologiczno-systemowych NROI i KSI na wspólnych serwerach.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD8 768 466FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSDostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie backupowe oraz usługa polegająca na wdrożeniu skonsolidowanego systemu backupu i archiwizacji dla potrzeb Centrali oraz Oddziałów GDDKiA.
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH WE WROCŁAWIU8 596 443TRIAS AVIDostawa sprzętu multimedialnego, audiowizualnego dla potrzeb wystawy stałej
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI8 590 369KONCEPTDostawa stacji graficznych, monitorów
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ8 453 790APN PROMISEPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu usługi wsparcia wraz z prawem do aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do wersji najbardziej aktualnej w trakcie trwania Umowy, oraz możliwością zakupu przez Zamawiającego w ramach Umowy dodatkowych licencji
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE8 451 330WASKOSerwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Centrali i Oddziałach ZUS.
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE8 361 533CLOUDWARE POLSKASerwery i macierze
SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU8 321 000COMARCHDostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID.
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE8 193 612SKANSKAWykonanie instalacji teletechnicznych z dostawą i montażem wyposażenia teleinformatycznego Sali audytoryjnej na terenie kompleksu wojskowego w Krakowie
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W WARSZAWIE8 167 360NTT TECHNOLOGYDostawa komputerów stacjonarnych
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO8 144 251EXATELZapewnienie Centrum Kolokacji i migracja zasobów dla BGK (BZP/50/DI/2-16).
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI7 976 564TECHSOURCEDostawa serwerów, półki dyskowej, streamera
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA7 939 307INDATA SOLUTIONSDostawa licencji, uaktualnień i asysty technicznej licencji systemowych VMware w ramach umowy; ELA (Enterprise License Agreement).
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE7 841 340WOLTERS KLUWER POLSKA Dostawa elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz usługą instalacji, szkolenia oraz aktualizacjami
INSPEKTORAT UZBROJENIA W WARSZAWIE7 818 410FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONSWybór odsprzedawcy oprogramowania Microsoft zgodnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U5180946) oraz Enterprise E4153521)
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W POZNANIU7 800 361VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLANDModernizacja posiadanej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System.
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 7 690 000COMPAREX POLANDZwiększenie zasobów dyskowych systemu KSI (Krajowego Systemu Informatycznego).
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ7 668 642COMPAREX POLANDZakup licencji i oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Straży Granicznej
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA7 622 310SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKIZakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska spektrometrów masy sprzężonych z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS).
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 42267 500 000WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1Usługa wykonania diagnostyki, konserwacji i naprawy sprzętu łączności cyfrowej w latach 2016-2018
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 7 440 000INFOVIDE-MATRIXŚwiadczenie usługi III linii wsparcia dla systemu CC&B i OBI EE oraz Wsparcia Technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego w ramach systemu CC&B licencji Oracle. .
PRZEWOZY REGIONALNE7 247 300ENTEPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa maksymalnie 70 kompletów elektronicznego systemu informacji pasażerskiej do elektrycznych zespołów trakcyjnych.
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII7 195 500RDGISUsługi doradczo-konsultingowe w zakresie dot. projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT – Nr referencyjny: BO-ZP.2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-FazaII.K-GESUT.
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ6 952 140ASSECO DATA SYSTEMSUsługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i środowiska Oracle Exadata.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH6 950 514VOLTAR SYSTEMBieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa urządzeń zamontowanych w Centrum Zarządzania Tunelem i Tunelu Emilia w m. Laliki oraz znaków panelowych i zmiennej treści zlokalizowanych w obrębie tunelu w ciągi drogi ekspresowej S69 znajdującej się w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie wraz z dostawą i wymianą urządzeń niezbędnych do funkcjonowania i bieżącego utrzymania Tunelu Emilia w m. Laliki.
PKP PLK6 950 000THALES POLSKAZaprogramowanie urządzeń systemu ERTMS/ETCS poziom 1 zabudowanych na ciągu linii E65 na odcinku północnym Grodzisk Mazowiecki–Idzikowice na linii nr 4 CMK w celu umożliwienia prowadzenia ruchu pociągów z prędkością maksymalną 200 km/h.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH6 886 360300 D & CUsługa wsparcia analitycznego i projektowego w zakresie realizacji przedsięwzięć informatycznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
PKP PLK6 806 224APN PROMISEZakup oprogramowania firmy MICROSOFT dla serwerów oraz stacji roboczych.
TAURON WYDOBYCIE6 662 000ASSECO POLANDObsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP wraz z infrastrukturą sprzętową, eksploatowanego w TAURON Wydobycie S.A., wspierającego procesy związane ze sprzedażą węgla.
WERNER KENKEL6 436 101LFP INDUSTRIAL SOLUTIONSPrzedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy drukarki cyfrowej.
RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI6 359 347KONCEPTDostawa ploterów
IZBA CELNA W KRAKOWIE6 312 360ASSECO POLANDZakup usług rozwoju i rozbudowy systemu Zefir 2 w zakresie objętym realizacją projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej oraz dostosowanie do zmian prawnych i organizacyjnych.

Źródło – serwis PressInfo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ