Niewiele wskazuje na szybki powrót dynamicznych wzrostów na światowym rynku IT. Z prognoz Gartnera wynika, że – pomimo dość powszechnych inwestycji w nowe technologie – skala globalnych nakładów na IT w 2016 roku pozostanie na poziomie zbliżonym do wartości z 2015 roku. Kolejne cztery lata mają przynieść co najwyżej minimalne wzrosty.

Eksperci szacują, że wartość globalnego rynku ICT w tym roku nie przekroczy 3,5 bln USD i będzie o 0,5% niższa niż rok temu. Ubiegłoroczne prognozy zakładały, że w 2016 roku światowe nakłady na ICT wzrosną o ok. 0,5%. Prognozowany obecnie spadek ma być jednak głównie wynikiem umacniania się dolara względem innych walut. Szacunki nie uwzględniające różnic kursowych zakładają wzrost nakładów na rozwiązania teleinformatyczne o ok. 1,6%. Dla porównania, rok temu dynamika wzrostu światowego rynku ICT – przy założeniu stałego kursu dolara – sięgnęła 2,4%. W kolejnych latach tempo rozwoju rynku IT nie ulegnie znaczącej poprawie. Do 2020 roku, przy założeniu niezmienności kursu walut, wzrost wartość światowych nakładów na ICT nie przekroczy 3%.

Zmieniająca się struktura inwestycji w IT

Według autorów analizy słabe prognozy dla światowego rynku ICT nie oznaczają, że zainteresowanie nowymi technologiami słabnie. Zmianom ulega jednak struktura inwestycji w tym obszarze. „W dzisiejszym, niepewnym gospodarczo świecie, firmy angażują się w szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu optymalizację kosztów. Mają one na celu zoffsetowanie rosnących wydatków na tzw. inicjatywy związane z cyfrową transformacją” – mówi John-David Lovelock, wiceprezes Gartnera. Jako przykłady wdrażanych rozwiązań związanych z digitalizacją kolejnych obszarów biznesu wymienia on m.in. kompleksowe i oferowane za pośrednictwem chmury obliczeniowej rozwiązania wspierające zarządzanie doświadczeniami klientów, czy potężne narzędzia analityczne operujące na dużych zbiorach danych przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji.

Prognozy Gartnera zakładają, że w 2016 roku wzrosną wydatki na oprogramowanie biznesowe. Globalne nakłady na rozwiązania aplikacyjne mają przekroczyć 320 mld USD, co oznacza 4,2 proc. wzrost względem 2015 roku. Zaskoczeniem nie są prognozy dotyczące rynku rozwiązań sprzętowych. Obserwowane na większości rynków wydłużenie średniego czasu życia rozwiązań sprzętowych – zwłaszcza komputerów osobistych oraz urządzeń przenośnych – wpływa na spadek prognozowanej wartości całej kategorii sprzętu. Eksperci Gartnera spodziewają się, że w 2016 roku, w skali świata, wydatki na rozwiązania sprzętowe będą o 3,7% niższe niż rok wcześniej. Na koniec roku wartość tego segmentu rynku ICT ma wynieść ok. 626 mld USD.

Według analityków Gartnera, globalne nakłady na rozwiązania aplikacyjne mają przekroczyć 320 mld USD, co oznacza 4,2 proc. wzrost względem 2015 roku. Z kolei sektor usług IT ma wzrosnąć o 2,1% do 929 mld USD. Za to wydatki na rozwiązania sprzętowe będą o 3,7% niższe niż rok wcześniej. Na koniec roku wartość tego segmentu rynku IT ma wynieść ok. 626 mld USD.

Oczekiwane przez ekspertów Gartnera wzrosty nakładów mają dotyczyć także systemów dla centrów danych oraz usług IT, w tym usług w modelu cloud computing. Prognozowana wartość tych segmentów rynku ICT na koniec 2016 roku ma wynosić odpowiednio: 175 mld USD i 929 mld USD. W obu przypadkach prognozowany jest wzrost o 2,1% w skali roku.

Na usługach telekomunikacyjnych zarabia się coraz mniej

Niższa od ubiegłorocznej ma być wartość globalnego rynku usług telekomunikacyjnych – najistotniejszego, jeśli chodzi o udział w wartości światowego rynku ICT. Według prognoz w 2016 roku wartość światowego rynku usług telekomunikacyjnych nie przekroczy 1,47 bln USD i będzie o 2% niższa niż przed rokiem.

Prognozy Gartnera zakładają jednak zróżnicowanie tempa zmian wydatków na IT w poszczególnych regionach świata. Przykładowo, w Europie Zachodniej notowane mają być dość powszechne cięcia wydatków na IT, a w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w tym roku oczekiwane są niewielkie wzrosty.

Piotr Waszczuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ