Z Przemysławem Głębockim, dyrektorem Centrum Kompetencyjnego DB Schenker Logistics w regionie North & East, rozmawiamy o zmianach, które czekają branżę logistyczną związaną z rozwojem API Economy, e-commerce, druku 3D, Internet of Things, Logistyki 4.0, Logistyki Miast, Mass Configuration czy autonomizacji, a także zmieniającej się w związku z tym roli działów IT i współpracy z biznesem.

Od początku funkcjonowania DB Schenker Logistics w Polsce był Pan odpowiedzialny za IT i systemy biznesowe. Jak wspomniane obszary zmieniły się w ciągu tych lat?

Rozwój narzędzi i technologii jest niejako naturalny i oczywiście wpłynął na sposób realizacji operacji w DB Schenker Logistics. Są one coraz bardziej zautomatyzowane, realizowane w sposób elektroniczny, angażujące zdecydowanie mniej zasobów.

Na przestrzeni ostatnich lat olbrzymi wpływ na transformację w obszarze informatyki i systemów biznesowych miał również internet. Sprawił m.in., że skróceniu uległy łańcuchy dostaw, a realizacja pewnych operacji stała się możliwa w czasie rzeczywistym. Pojawiły się też nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz większej transparentności wymaganej przez klientów.

Największe zmiany wynikają nie bezpośrednio ze zjawiska, jakim jest internet, ale z tempa, w jakim stale dokonuje się jego rozwój. Wymusiło to zmianę roli informatyki w organizacji – z reaktywnej na proaktywną, a w końcu inspirującą biznes; z informatyki skoncentrowanej na technologii, własnych procesach i dostarczaniu tzw. parametrów SLA na informatykę tworzącą wartość dla klienta, pracującą w interdyscyplinarnych zespołach z klientami i biznesem, oceniającą postępy na bazie pomiaru satysfakcji klienta z realizowanych usług.

To zmienia sposób działania pionów IT…

Duże różnice zaobserwować można właśnie w kulturze pracy. Widać odejście od tzw. Master Planów na rzecz podejścia zwinnego (agile) i zmian realizowanych w krótkich cyklach z często zmieniającymi się priorytetami. Dzisiejsza informatyka, to już nie grupa „bardziej świadomych technologicznie” ludzi, ale część biznesu. Jest ona świadoma swojej roli i odpowiedzialności w stosunku do firmy, korzystająca z nowoczesnych modeli i narzędzi zarządczych, takich jak Lean Management i Scrum.

Operatorzy logistyczni muszą być gotowi na tworzenie coraz większej liczby niestandardowych rozwiązań. Aby pozostały jednak dochodowe, wymuszona zostanie ich modułowość. Uważam, że doskonałą odpowiedzią na ten problem jest m.in. technologia Web API, która jest podstawą trendu zwanego API Economy. Dzięki Web API możliwy jest przepływ w czasie rzeczywistym nie tylko informacji, lecz także gotówki. To zaś wymusza kolejne wyzwanie dla operatorów logistycznych, jakim jest bezpieczeństwo informacji.

 

Nie można także zapomnieć o kluczowych zmianach, które wynikają z naszej obecności na rynku globalnym. Jako operator logistyczny ciągle stajemy przed wyzwaniem zapewniania  globalnych standardów i stabilnych operacji, wzmacniając jednocześnie możliwości dostarczania elastycznych rozwiązań dla klientów na rynkach lokalnych. To wszystko wynika z nadrzędnych potrzeb rynku i klientów – wyższej jakości, przy niższych kosztach, dostarczanych w jak najkrótszych cyklach.

Na co dziś stawiają firmy logistyczne? W ubiegłej dekadzie były liderami, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań IT w sektorze handlu i usług…

W mojej ocenie w wykorzystaniu narzędzi IT prym wiodły zwykle firmy, które mierzyły się z koniecznością wprowadzania przełomowych zmian, zanim zostały do tego zmuszone. Były to organizacje, które na tym – nie do końca dojrzałym, ale rozwijającym się dynamicznie – rynku wytyczały ścieżki w swoich branżach. Zmieniały sposób funkcjonowania, stosując w tym celu zaawansowane rozwiązania informatyczne. Firmy z branży logistycznej ponownie zaczną stawać się liderami wykorzystania technologii IT. Przyczynią się do tego nowe wyzwania, które pojawiają się na horyzoncie. Są to chociażby e-commerce, druk 3D, Internet of Things, API Economy, Logistyka 4.0, Logistyka Miast, Mass Configuration czy Autonomizacja. Tysiące działających aplikacji i rozwiązań stosujących powyższe technologie sprawią, że operatorzy logistyczni z pewnością wykorzystają tę szansę, aby dostarczać swoim klientom nową wartość.

Z jakimi specyficznymi problemami spotykają się firmy logistyczne, a których rozwiązanie wspierać ma IT?

Rolą operatora logistycznego od zawsze było takie wkomponowanie się w łańcuch dostaw klienta, by tworzyć dla niego jak największą wartość – jakość i niskie koszty – w krótkich cyklach, skracając do minimum czas przepływu gotówki. W związku z naturalnym rozwojem internetu, coraz więcej uczestników łańcuchów dostaw przenosi się do świata wirtualnego i tylko tam funkcjonuje. Stwarza to przed operatorami logistycznymi nowe wyzwania.

Firmy z branży logistycznej ponownie zaczną stawać się liderami wykorzystania technologii IT. Przyczynią się do tego nowe wyzwania, które pojawiają się na horyzoncie. Są to chociażby e-commerce, druk 3D, Internet of Things, API Economy, Logistyka 4.0, Logistyka Miast, Mass Configuration czy Autonomizacja. Tysiące działających aplikacji i rozwiązań stosujących powyższe technologie sprawią, że operatorzy logistyczni z pewnością wykorzystają tę szansę, aby dostarczać swoim klientom nową wartość.

 

W pewnym sensie na nowo musimy się nauczyć wkomponowywać w łańcuchy dostaw budowane tym razem przez uczestników wirtualnych. Złożoność i różnorodność takich łańcuchów jest bardzo duża. W związku z tym operatorzy muszą być gotowi na tworzenie coraz większej liczby niestandardowych rozwiązań. Aby pozostały jednak dochodowe, wymuszona zostanie ich modułowość. Uważam, że doskonałą odpowiedzią na ten problem jest m.in. technologia Web API, która jest podstawą trendu zwanego API Economy. Dzięki Web API możliwy jest przepływ w czasie rzeczywistym nie tylko informacji, lecz także gotówki. To z kolei wymusza kolejne wyzwanie dla operatorów logistycznych, jakim jest bezpieczeństwo informacji.

W jakim kierunku rozwijane są obecnie e-usługi w branży logistycznej? Co oferują operatorzy oprócz zamawiania kuriera i śledzenia statusu przesyłki online?

Jakość e-usług jest bardzo istotnym elementem konkurencji. Wśród operatorów coraz istotniejszy staje się sposób dostarczania e-usług, na który wpływa jakość danych, łatwość korzystania, możliwość automatyzacji, a także niezawodność i dostępność przez całą dobę. Trudno bowiem wyobrazić sobie brak dostępności e-usługi dla klienta realizującego operacje na całym świecie w trybie ciągłym w różnych strefach czasowych. W DB Schenker Logistics cały pakiet usług związanych z wymianą informacji wspierany jest przez e-usługi. Mogą one być realizowane na różne sposoby przy wykorzystaniu odmiennych technologii, w zależności od możliwości i preferencji klienta. Począwszy od procesu planowania, poprzez zlecenie, śledzenie realizacji usług, aż po usługi posprzedażowe.

Zarówno kierunek rozwoju e-usług, jak i ich jakość wyznaczane są głównie przez klientów, liderów w swoich branżach, działających w obszarach e-commerce. Posługują się oni zaawansowanymi technologiami Web API, pozwalającymi na wymianę danych w czasie rzeczywistym. To z kolei napędza trend API Economy.

Jako jeden z twórców usług integracji łańcucha dostaw na bazie serwisów internetowych czy tzw. EDI, jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy w tych obszarach w DB Schenker Logistics. Wiem jednak, że te dwie technologie będą z czasem zanikały na rzecz Web API. Dzięki tym technologiom możemy zacząć mówić już nie tylko o wymianie danych pomiędzy partnerami, lecz także o kontrolowanym udostępnianiu aktywów firmy, jakimi są informacje. Wiem również, że nie odkryliśmy jeszcze wszystkich możliwości płynących z ich stosowania, a są one naprawdę bardzo szerokie. I właśnie to jest pasjonujące.

Jednym z obszarów, którym zajmować się będzie Centrum Kompetencyjne DB Schenker Logistics, są systemy BI. Jakiego typu dane Państwo zbierają i analizują?

Centrum kompetencyjne – oprócz dostarczania klientom kompleksowych rozwiązań opartych na serwisach internetowych, Web API, integracji EDI – dostarczać będzie rozwiązania klasy BI. Informacje, którymi dysponujemy, pozyskiwane są z różnych źródeł na całym świecie, w tym od klientów oraz z danych ewidencjonowanych w naszych systemach w trakcie realizacji usługi. Po odpowiednim przekształceniu tych danych, mogą być one dostarczone w postaci zestawu informacji, służących bieżącej, kompleksowej analizie realizacji usługi. Mogą one również służyć analizie trendów, w celu planowania zmian w łańcuchu logistycznym czy planowania zasobów oraz kontroli poprawności rozliczeń. Co ważne, zakres tych danych obejmuje wszystkie typy przewozów oraz zdarzenia realizowane we wszystkich placówkach DB Schenker Logistics na całym świecie i może być profilowany dla odpowiedniego typu odbiorcy: klienta, partnera, pracownika lub menedżera.

Największe zmiany w IT w naszej firmie wynikają nie bezpośrednio ze zjawiska, jakim jest internet, ale z tempa, w jakim stale dokonuje się jego rozwój. Wymusiło to zmianę roli informatyki w organizacji – z reaktywnej na proaktywną, a w końcu inspirującą biznes; z informatyki skoncentrowanej na technologii, własnych procesach i dostarczaniu tzw. parametrów SLA na informatykę tworzącą wartość dla klienta, pracującą w interdyscyplinarnych zespołach z klientami i biznesem, oceniającą postępy na bazie pomiaru satysfakcji klienta z realizowanych usług.

Jak dużo ludzi będzie pracować w tym Centrum? Czy będzie to zespół międzynarodowy?

Regional Differentiating Competence Center zlokalizowane jest w 8 krajach, m.in. w Polsce, Szwecji, Finlandii i Norwegii. Wirtualny zespół – składający się z ponad 50 pracowników – wspiera 14 krajów Europy Północno-Wschodniej w zakresie rozwiązań dla klientów DB Schenker Logistics. Ze względu na istniejące kompetencje oraz rozwiązania, znaczna część zespołu zlokalizowana jest w Polsce. Olbrzymią wartością organizacji jest jej rozproszenie oraz różnorodność. Tylko dzięki takiej formie możliwe jest poradzenie sobie z coraz większą złożonością zagadnień, wynikającą z potrzeby szybkich zmian. Pracownicy Regionalnego Centrum Kompetencyjnego charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem kultury, podejścia do rozwiązywania problemów, otwartości na nowinki, ale także podejścia do aspektów bezpieczeństwa. Prawdziwym wyzwaniem jest wydobywanie z zespołu tego, co najlepsze, tak aby wartość tworzona dla klientów była jak najwyższa, ale także sprawiała satysfakcję wszystkim pracownikom Centrum.

Najważniejszą miarą, jaka została przyjęta już na początku funkcjonowania Centrum – odzwierciedlającą sukces lub porażkę zespołu – jest poziom satysfakcji klientów. Powoduje to odpowiednie ukierunkowanie motywacji, która działa zarówno przy projektowaniu procesów wewnątrz zespołu, w trakcie codziennej współpracy pomiędzy pracownikami, jak i przy konstruowaniu i budowaniu rozwiązań dla finalnych odbiorców. Naturalnym staje się podejście elastyczne i zwinne. Osiąganie odpowiedniego poziomu, a nawet jego przekraczanie jest celem nadrzędnym dla zróżnicowania IT (Differentiating IT). Kluczowe jest w tym przypadku zaangażowanie klienta w proces tworzenia rozwiązań od początku i stały kontakt z nim, nie tylko rozwiązywanie jego problemów, lecz także usuwanie ich przyczyn.

W jaki sposób został Pan wybrany dyrektorem Centrum?

Uznałem, że zarządzanie międzynarodowym zespołem, pracującym z klientami na ich rzecz, będzie doskonałym uzupełnieniem różnorodnych kompetencji nabytych w trakcie pracy dla DB Schenker Logistics w Polsce. Dlaczego otrzymałem taką propozycję? Myślę, że głównym powodem były rozwiązania i odpowiednie podejście do współpracy z klientami, jakie wspólnie z zespołem wdrożyliśmy na polskim rynku. Efektem była wysoka satysfakcja naszych klientów, potwierdzająca słuszność przyjętego podejścia. Teraz nadszedł czas, aby podzielić się doświadczeniami w ramach Grupy. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z członkami zespołu w innych krajach, nasze lokalne podejście stanie się bogatsze i jeszcze bardziej unikalne. A przecież o to nam chodzi.

Rozmawiał Adam Jadczak

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ