Zapraszamy do zamówienia tegorocznej edycji raportu ITwiz Best 100 zawierającego prawie 200 stron analiz, tabelarycznych zestawień wyników firm IT oraz wyniki badania we współpracy z CIO największych firm w Polsce. W tym roku także sekcja Digital CFO.

Poniżej zamieściliśmy spis treści oraz formularz, za pośrednictwem którego można zamówić tegoroczny raport ITwiz Best 100.

Kliknij tutaj, aby pobrać zamówić wersję raportu ITwiz BEST100 edycja 2018

Ubiegły rok stał pod znakiem oczekiwania na ożywienie w sektorze publicznym, wyjątkowo dużej liczbie firm IT, które znajdują się w restrukturyzacji lub ogłosiły upadłość, a także kilku przejęć na rynku dostawców systemów wspomagających zarządzanie w Polsce. Wartość rynku IT w Polsce w roku 2017 wg IDC wyniosła prawie 11,2 mld USD.

W dolarach oznacza to wzrost o blisko 5-proc. Przeliczając to po średniorocznym kursie USD w Narodowym Banku Polskim, wartość polskiego rynku informatycznego wyniosła 42,2 mld zł. Największy udział w tym ma tradycyjnie sprzedaż sprzętu – 52% (22 mld zł), a następnie usług – 32% (13,5 mld zł) oraz oprogramowania – 16% (6,7 mld zł).

W raporcie ITwiz Best 100 znalazły się takie zestawienia, jak:

SEKTOR IT

 • 100 największych firm IT działających w Polsce w roku 2017
 • Pozostałem firmy IT działające w Polsce w roku 2017
 • Firmy IT o największym wzroście przychodów w roku 2017
 • Firmy IT o największym spadku przychodów w roku 2017
 • Firmy IT o największym zysku brutto w roku 2017
 • Firmy IT o największym udziale zysku brutto w przychodach w roku 2017
 • Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2017
 • Firmy IT o największym przychodzie na pracownika w roku 2017
 • Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2017
 • Przychody największych grup kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług data center w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług outsourcingu i wynajmu pracowników w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa IT w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży aplikacji mobilnych, webowych i portali internetowych w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży aplikacji webowych i portali internetowych w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży gier komputerowych w roku 2017
 • Najwięksi dystrybutorzy rozwiązań IT w Polsce w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży oprogramowania firm trzecich w roku 2017
 • Firmy o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu własnego w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań wirtualizacji w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań pamięci masowych, backupu i archiwizacji w roku 2017

SEKTORY GOSPODARKI

 • Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowości w roku 2017
 • Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansów w roku 2017
 • Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora telekomunikacja w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora media w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora przemysłowego w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora utilities w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora handlu w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora edukacji i R&D w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora transportu, logistyki i spedycji w roku 2017
 • Firmy o największych przychodach z sektora opieki zdrowotnej w roku 2017

INFOGRAFIKA NA TEMAT CYFROWEJ TRANSFORMACJI W POLSCE

 • W ilu polskich firmach prowadzone są projekty określone mianem cyfrowej transformacji?
 • Kto powinien odpowiadać za cyfrową transformację?
 • Które z działów powinny zostać zaangażowane w projekty cyfrowej transformacji?
 • W jaki sposób przydzielany jest budżet na tego typu projekty?
 • Jaki jest cel projektów związanych z cyfrową transformacją?
 • Jakiego typu projekty uznawane są za strategiczne?
 • Jakie są największe bariery w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji?
 • W jaki sposób zmienił się budżet działu IT w roku 2017?
 • W jaki sposób zmieni się budżet IT w roku 2018?
 • W jakich obszarach zwiększył się i zmniejszył budżet na IT?
 • Jakie projekty infrastrukturalne planują Państwo przeprowadzić?
 • Które z inicjatyw związanych z bezpieczeństwem Państwo aktualnie wdrażają?
 • Które z projektów aplikacyjnych Państwo aktualnie prowadzą?
 • Które z poniższych inicjatyw związanych z projektami sieciowymi planują Państwo przeprowadzić?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ