Według opinii ankietowanych przez redakcję ITwiz osób kierujących działami IT w polskich firmach (CIO lub kierowników działów IT), w roku 2016 budżet IT w większości nie zmienił się (43% odpowiedzi) lub zwiększył (41%), a jedynie w 16 proc. przypadków zmniejszył się.

Co ciekawe, największy wzrost budżetu IT dotyczy: rozwoju dotychczasowych systemów (59% odpowiedzi) oraz bezpieczeństwa (36%) i projektów związanych z tzw. cyfrową transformacją (32%). Rosną też wynagrodzenia pracowników (27%).

Najwięcej ankietowanych na pytanie – W których obszarach Państwa budżet się zmniejszył? – odpowiedziało, że w żadnych (45%), a następnie były to: utrzymanie dotychczasowych systemów (29%), wydatki na sprzęt (25%) oraz zakup zewnętrznych usług IT, z wyłączeniem usług cloud computing (11%).

Omnichannel i poprawa jakości obsługi klienta priorytetem

W roku 2016 budżet IT w największym stopniu będzie uzależniony od liczby projektów zaplanowanych przez biznes (39%), zwiększy się (23%) lub pozostanie bez zmian (20%). Jedynie 9% kierowników działów IT wie już, że budżet na projekty IT zmniejszy się, a kolejne 9% jeszcze nie wie co się z nim stanie.

Jeśli chodzi o to, jakiego typu projektów najwięcej będzie prowadzonych to prym wiodą te związane z rozwojem kanałów mobilnych (59%), integracją wykorzystywanych kanałów cyfrowych (57%), automatyzacją (55%), dostosowaniem do cyfrowej transformacji produktów, modeli biznesowych i działań operacyjnych (50%) oraz poprawą jakości obsługi klienta (48%).

Zrzut ekranu 2017-01-23 09.27.55

Poza kanałami mobilnymi, firmy inwestują także w kontakt za pośrednictwem reklamy internetowej, social media, rozwiązania e-commerce, e-mail marketing oraz działania PR.

Zrzut ekranu 2017-01-23 09.28.30

Ogromne zainteresowanie projektami digital transformation

Cyfrowa transformacja jest jednym z najgłośniejszych dziś haseł, co widać też po odpowiedziach CIO i szefów działów IT. Aż 86% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie prowadzone są projekty określane mianem digital transformation.

Jeśli jednak chodzi o budżet na cyfrową transformację, to jedynie w 41% jest on częścią budżetu działu IT, a aż w 43% jest w budżetach działów biznesowych. W 16 proc. przypadków znalazł się w osobnym dziale, dedykowanym cyfrowej transformacji, np. Innovation Lab.

Zrzut ekranu 2017-01-23 09.29.13

Jeśli chodzi o to, które działy powinny być zaangażowane w projekty związane z cyfrową transformacją, to na czoło wysuwają się IT (93% odpowiedzi), zarząd (84%) oraz marketing (68%).

Zrzut ekranu 2017-01-23 09.30.13

Priorytetowe projekty infrastrukturalne

W przypadku rozbudowy infrastruktury IT, najważniejsze z punktu widzenia ankietowanych przez nas CIO jest: wirtualizacja serwerów (39%), automatyzacja zarządzania serwerami (36%) oraz wdrożenie planów Disaster Recovery i Business Continuity (32%).

W przypadku bezpieczeństwa na czoło projektów wysuwają się: ochrona danych (55%)oraz zarządzanie bezpieczeństwem danych (52%), a także zarządzanie tożsamością i dostępem (52%).

Najważniejsze – z punktu widzenia projektów związanych z rozbudową systemów IT – są: automatyzacja procesów biznesowych (77%), integracja wykorzystywanych aplikacji (66%) oraz wdrożenia systemów Business Intelligence (39%).

Zrzut ekranu 2017-01-26 14.33.56

W przypadku projektów sieciowych, dla ankietowanych szefów działów IT priorytetem są wdrożenia systemów zarządzania siecią (30% odpowiedzi), projekty telekomunikacyjne związane z technologiami Unified Communications oraz wideokonferencjami (25%) oraz zapewnienie zdalnego dostępu do sieci (25%).

Zrzut ekranu 2017-01-26 14.34.05

Grupa CIO biorąca udział w badaniu

Wśród ankietowanych przez ITwiz firm najwięcej było takich, które zatrudniają od 1000 do 10 000 osób (50%), a następnie od 250 do 1000 osób (20%) oraz powyżej 10 000 osób (14%).

Zrzut ekranu 2017-01-23 09.24.50

Adam Jadczak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ